You are currently viewing กยศ ป. โท ได้เท่าไหร่ สมัครอย่างไร เงื่อนไขเป็นอย่างไร

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ไม่ได้มีแค่ให้กู้ยืมเฉพาะระดับมัธยมหรือระดับปริญญาตรีเท่านั้น สำหรับผู้สนใจศึกษาเรียนต่อปริญญาโท ก็สามารถกู้ยืมกับกยศ. ได้เช่นกัน แต่รายละเอียดและเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรบ้าง มาดูรายละเอียดกันครับ

[snippet]

กยศ ปริญญาโท จะได้รับวงเงินสูงสุด 200,000 บาท สำหรับการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 150,000 บาท สำหรับ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 100,000 บาท สำหรับ เกษตรศาสตร์ และ 80,000 บาท สำหรับ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้กู้ยืมจะต้องมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.0 ในระดับปริญญาตรีมาก่อนถึงจะสมัครกู้ได้ เป็นเงื่อนไขในการสมัครหลัก

[/snippet]

ซึ่งถ้าหากใครที่เข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และต้องการเงินทุนเพื่อการศึกษาต่อ การกู้ยืมกับกยศ. นับเป็นทางเลือกที่อัตราดอกเบี้ยถูกที่สุดแล้ว 1% หรือ 0.5% ต่อปีเท่านั้น ถ้าใครสมัครได้ก็แนะนำเลยครับ

กยศปโทได้เท่าไหร่ 2564

เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. สำหรับปริญญาโท

วงเงินสูงสุด 200,000 บาท
วงเงินแตกต่างกันตามสาขาวิชา
วงเงินอนุมัติสูงสุด 200,000 บาท
ดอกเบี้ย 1% หรือ 0.5% ต่อปี*
ผ่อนนานสุด 120 งวด (10 ปี)
ระยะเวลาปลอดภาษี 1 ปี หลังจบการศึกษา

สมัคร กยศ. ปริญญาโท อย่างไร

สามารถสมัครกยศ. ปริญญาโทได้โดยติดต่อกับสถาบันที่คุณจะทำการศึกษาต่อได้เลย โดยหากคุณอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์และเกรดเฉลี่ยเกิน 3.0 ขึ้นไป ก็จะสมัครกยศ. ระดับปริญญาโทสำหรับนักศึกษาเรียนดีได้ โดยจะได้วงเงินตามที่กำหนด

และสะดวกยิ่งขึ้นไปอีกเพราะสามารถสมัครผ่านแอป กยศ. CONNECT ได้เช่นกัน แต่ในบางขั้นตอนแนะนำให้ติดต่อกับสถาบันที่จะทำการศึกษาต่อเพราะการเซ็นสัญญาต้องได้รับการยินยอมจากสถานศึกษาด้วย

วิธีเข้าใช้งานแอป กยศ. Connect เพื่อขอกู้เงิน ปริญญาโท
ดาวน์โหลดแอปได้ที่ Google Play Android คลิก App Store iPhone คลิก
ในกรณีที่ยังไม่ลงทะเบียนเข้าใช้งาน ให้กรอกบัตรประชาชนหรือเลขบัญชีแอปเป๋าตังก่อน
เพื่อลงทะเบียนเชื่อมต่อกับบัญชีกยศ.
กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรงกับที่สมัครกยศ.
ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ
รอรับรหัส OTP และกรอก รหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS
ตั้งและยืนยันรหัสผ่าน หน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จ ผู้กู้สามารถกด ลงชื่อเข้าใช้งาน เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน
อย่าลืมจำรหัสผ่านไว้ด้วย
ไปที่หน้า บริการ
ปุ่มที่ 2 ด้านล่าง
เลือก ยื่นกู้ เพื่อทำการยื่นกู้
ทำการยื่นกู้ เพื่อศึกษาต่อปริญญาโท
กรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ
ลงนามสัญญา ผ่านแอป
ทำตามขั้นตอนถัดไป
หากสัญญาเงินกู้ยืมสำเร็จ จะขึ้นข้อความเลขที่สัญญากู้ยืมเงิน และวันที่ยื่นกู้
และมีเมนูให้เบิกเงินกู้ยืมได้
เบิกเงินกู้ยืม หรือดูรายละเอียดสัญญาได้ในหน้าเบิกเงินกู้
เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ต้องจัดเตรียมเอกสารสำหรับกู้ยืมเงิน

หากคุณเป็นผู้กู้รายใหม่ ไม่ใช่ผู้กู้ต่อเนื่องอาจต้องมีการเตรียมเอกสารในการสมัคร

สำหรับเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการขอยืมเงินจะต้องเตรียมพร้อมดังต่อไปนี้

  • แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.101)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี)
  • เอกสารประกอบการรับรองรายได้ มีรายได้ประจำ หรือกรณีไม่มีรายได้ประจำใช้ กยศ 102
  • แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
  • ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
  • บันทึกกิจกรรมจิตอาสา (ถ้ามี
  • หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103)

ให้นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินแนบหลักฐานใบสรุปยอดเงินเดือนที่ได้รับทั้งเดือน  (สลิปเงินเดือน) หรือสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ครอบครัวที่ไม่มีรายได้ประจำหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้จัดหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ สมาชิกสภาเขต สมาชิก สภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่ เป็นผู้รับรองรายได้ เพื่อให้กองทุนใช้ประกอบการพิจารณารายได้ต่อครอบครัวดังกล่าวด้วย

ข้อมูลเอกสารจาก https://www.studentloan.or.th/en/node/2391

การกู้ยืมเงินเพื่อศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโทจากกยศ. นั้นอาจไม่ยากอย่างที่คิด แต่คณะที่สามารถขอกู้ได้อาจจะยังมีน้อยหน่อย หากคุณสนใจศึกษาต่อในคณะอื่น เราขอแนะนำให้อ่านบทความต่อไปนี้ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเงินกู้เพื่อการศึกษาในปริญญาโท

โดยข้อมูลวงเงิน และคณะที่เปิดให้กู้ยืมสำหรับศึกษาต่อนี้เป็นข้อมูลล่าสุดปีการศึกษา 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในปี 2566 เราจะนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

การเงินแบบชาวบ้าน

FinanceChaoBan.com เคล็ดลับการเงินสำหรับชาวบ้าน บุคคลทั่วไป ทุกเพศทุกวัย ครบทั้งการ ฝากเงิน ยืมเงิน ออมเงิน กู้เงินด่วน เงินด่วน 30 นาที สมัครบัตรเครดิต และอื่น ๆ อีกมากมาย พวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำเสนอข้อมูลการเงินต่าง ๆ ให้เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับชาวบ้าน เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลทางการเงินได้ง่าย นำเสนอข้อมูลมากที่สุด เพื่อให้ไม่โดนเอาเปรียบ หรือถูกหลอก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา คลิก ติดตามเราได้ที่ Facebook หรือ Blockdit
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments