You are currently viewing ข้าราชการ อยากกู้เงินสร้างบ้าน เตรียมตัวอย่างไรบ้าง

รับข้าราชการ มีความต้องการกู้เงินมาสร้างบ้าน หรือกู้เงินมาซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน แน่นอนว่าสายงานข้าราชการนี้ย่อมมีสวัสดิการต่าง ๆ เข้ามาเอื้อประโยชน์ให้บุคลากรข้าราชการอยู่แล้ว รวมไปถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน แต่จะต้องเตรียมตัว เตรียมความพร้อมในการขอสินเชื่อกู้เงินสร้างบ้านอย่างไร เราสรุปประเด็นสำคัญมาให้แล้วครับ

สินเชื่อกู้สร้างบ้านสำหรับข้าราชการ มีหลายโครงการที่น่าสนใจแถมยังอัตราดอกเบี้ยที่ถูกมาก ๆ ด้วย อันดับแรกที่จะต้องเตรียมตัวคือการติดตามข้อมูลข่าวสร้างของแต่ละโครงการให้ดีครับ เพราะสินเชื่อเฉพาะกลุ่มแบบนี้จะมีระยะเวลาเริ่มโครงการและจบโครงการ คอยติดตามข่าวสารไว้จะได้ไม่เสียสิทธิ์กันครับ และต่อมาที่สำคัญมากสำหรับการกู้เงินเพื่อสร้างบ้าน คือการเตรียมตัวในเรื่องของเอกสารหลักประกันที่จำเป็นจะต้องยื่นไปพร้อมกับเอกสารพื้นฐานทั่วไป

โครงการสินเชื่อกู้สร้างบ้านสำหรับข้าราชการของปี 65 นี้มีโครงการไหนน่าสนใจ และรายละเอียดเอกสารหลักประกันที่ใช้ยื่นกู้สร้างบ้านจะมีอะไรบ้างอ่านต่อได้เลยครับ

ข้าราชการอยากกู้เงินสร้างบ้านต้องเตรียมพร้อมยังไง?

สิ่งสำคัญที่จะต้องเตรียมตัว เตรียมความพร้อมให้กับตัวเองเลยคือการติดตามข่าวสารจากสถาบันการเงินอยู่ตลอดครับ เพราะสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีให้ “เฉพาะกลุ่มข้าราชการ” มักจะไม่ได้เป็นสินเชื่อหลักที่มีอยู่แบบถาวร แต่ส่วนมากจะเป็นโครงการสินเชื่อที่ปรับเปลี่ยนรายละเอียดแบบปีต่อปี และมีระยะเวลาการเปิดให้ยื่นกู้ และหมดเขตยื่นกู้ การคอยติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อเฉพาะกลุ่มจึงเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก ๆ ที่ควรเตรียมตัว

ตัวอย่างสินเชื่อกู้เงินสร้างบ้านสำหรับข้าราชการ

1.โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Plus ปี 2566 (ธนาคาร ธอส)

กำหนดการยื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2566 (หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้วจะทำการปิดโครงการก่อนกำหนด)

 • สินเชื่อนี้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน
 • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 – 2 = 2% ต่อปี / ปีที่ 3 = 3% ต่อปี / ปีที่ 4 – 5 =MRR-2% ต่อปี / ปีที่ 6 จนตลอดอายุสัญญา = MRR – 1% ต่อปี

2. โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15

กำหนดการยื่นคำขอกู้เงินภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 (หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้วจะทำการปิดโครงการก่อนกำหนด)

 • สินเชื่อนี้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน
 • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 = 0% ต่อปี / ปีที่ 2 = MRR-2.75% ต่อปี / ปีที่ 3 =MRR-1.75% ต่อปี / ปีที่ 4 จนตลอดอายุสัญญา = MRR – 1.25% ต่อปี

แต่นอกจากนั้นก็ยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ ที่ไม่ได้เป็นโครงการชั่วคราวเหมือนกันครับ เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ จากธนาคากรุงไทย ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อปลูกสร้างบ้านหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านเช่นกัน แต่ดอกเบี้ยอาจจะไม่ดีเท่าโครงการต่าง ๆ ตรงนี้ก็ต้องลองนำมาเปรียบเทียบกันดี ๆ ครับ

เตรียมพร้อมเรื่องเอกสารเพื่อกู้เงินสร้างบ้าน

ในส่วนของข้าราชการเอกสารต่าง ๆ ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากบุคคลทั่วไปมากครับ และสำหรับการขอสินเชื่อเพื่อสร้างบ้าน หรือกู้ซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้านก็จำเป็นจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักประกันต่าง ๆ เพื่อยื่นให้กับสถาบันการเงินพิจารณา เหมือนกับบุคคลทั่วไปเช่นกัน ซึ่งเอกสารที่ควรมี มีดังนี้

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

 • หนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัด
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน

เอกสารสำคัญสำหรับการยื่นกู้ขอสินเชื่อสร้างบ้าน หรือยื่นกู้ขอสินเชื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน

 • ใบขออนุญาตปลูกสร้างจากกรมที่ดิน
 • แบบแปลนบ้านที่ต้องการปลูกสร้าง พร้อมรายการวัสดุและค่าจ้างที่ผู้รับเหมาประเมิน
 • สัญญาจ้างปลูกสร้างบ้าน (สัญญาผู้รับเหมา)
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และหลักฐานการจ่ายเงินดาวน์ (ถ้ามี) สำหรับกรณีกู้ซื้อที่ดินด้วย
 • สำเนาโฉนดที่ดิน และแผนที่ตั้งที่ดินโดยสังเขป (ถ้ามี) สำหรับกรณีกู้ซื้อที่ดินด้วย

นอกจากนั้นแล้วอย่าลืมสำรวจคุณสมบัติของตัวเองว่าตรงตามคุณสมบัติผู้กู้ที่สถาบันการเงินในแจ้งไว้หรือไม่ เช่น จะต้องเป็นบุคคลที่เป็นข้าราชการ, พนักงานราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น และลูกจ้างประจำ ตรวจสอบและเตรียมพร้อมให้ดี ทั้งข้อมูลสินเชื่อนั้น ๆ เอกสารในการยื่นกู้ สินเชื่อเฉพาะสำหรับข้าราชการอัตราดอกเบี้ยดี ๆ แบบนี้จะได้ไม่หลุดมือไปครับ

Jirapa Sawatanan

Creative & Content creator ประสบการณ์เขียนบทความเกี่ยวกับการเงินและหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง 2 ปี Linkedin
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments