You are currently viewing เรียนนักบิน การบิน กู้เงินเรียนได้ที่ไหนบ้าง

อาชีพเกี่ยวกับการบิน นักบิน พนักงานต้อนรับ แอร์โฮสเตส สจ๊วด วิศวอากาศยาน ฯลฯ เป็นสายอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝัน นอกจากจะได้เดินทางท่องเที่ยวบ่อย ๆ แล้ว ยังถือเป็นอาชีพที่มีฐานเงินเดือนสูงมาก

[snippet]

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบินเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ 180,000 – 400,000 บาทตลอดสี่ปี โดยจะแตกต่างกันตามมหาวิทยาลัยและภาควิชาที่เรียน สามารถใช้กองทุนกยศ. ในการกู้เรียนได้ หรือใช้สินเชื่อที่เกี่ยวกับการศึกษาจาก ธนาคารกรุงไทย ออมสิน SCB หรือในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนจริง ๆ สินเชื่อส่วนบุคคลก็เป็นทางออกในการกู้เงินที่ไม่ได้มีดอกเบี้ยสูงจนเกินไป ถ้าวางแผนดี ๆ

[/snippet]

มาดูค่าเทอมคณะต่าง ๆ และสินเชื่อที่น่าสนใจกันครับว่ามีอะไรกันบ้าง

ค่าเทอมเรียนการบิน คณะต่าง ๆ ในประเทศไทย

เรียนการบินระดับปริญญาตรีในประเทศไทย ค่าเทอมเฉลี่ยจะอยู่ที่ 20,000 – 40,000 บาทต่อเทอม หรือเทียบเป็นค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 180,000 – 400,000 บาท มีคณะที่เกี่ยวข้องกับการบินมากมายไม่ใช่เฉพาะนักบิน แต่ธุรกิจการบิน วิศวะ ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน

มาลองดูข้อมูลค่าเทอมจากคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบินกันครับ อ้างอิงข้อมูลจาก Know-are.com และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในปีการศึกษาล่าสุด

มหาวิทยาลัยหลักสูตร/คณะระยะเวลาเรียนค่าเทอม
สถาบันการบินพลเรือนปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)4 ปีประมาณ 340,000 – 355,000 บาทตลอดหลักสูตร
สถาบันการบินพลเรือนหลักสูตรอนุปริญญา2 ปีประมาณ 185,200 บาทตลอดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียคณะการบิน4 ปีประมาณ เทอมละ 40,000 บาท
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาธุรกิจการบิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต4 ปีประมาณ 320,500 บาทตลอดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตโรงเรียนการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน4 ปีประมาณ เทอมละ 18,000 บาท
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน4 ปีประมาณ เทอมละ 35,000 บาท
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการจัดการธุรกิจการบิน4 ปีประมาณ เทอมละ 40,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหลักสูตรนานาชาติ4 ปีประมาณ เทอมละ 40,000 บาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ4 ปีประมาณ เทอมละ 19,000 บาท
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดสาขาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)4 ปีประมาณ เทอมละ 40,000 – 50,000 บาท
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน4 ปีประมาณ 281,850 บาทตลอดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการสาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน4 ปีประมาณ 2,832,600 บาทตลอดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยวสาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน4 ปีประมาณ เทอมละ 15,000 – 20,000 บาท
ค่าเทอม ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของการเรียนคณะสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบินในประเทศไทย ระดับปริญญาตรี

ฉะนั้นถ้าต้องการจะให้ลูกหลานเรียนการบินแล้วเงินที่ต้องมีเตรียมไว้ใช้จ่ายขั้นต่ำคือ 400,000 บาท หรือตกปีละ 100,000 บาทที่ต้องเป็นค่าเทอม

กู้เงินค่าเทอมการบินได้ที่ไหนบ้าง

ข่าวดีก็คือ หลาย ๆ สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการบิน สามารถกู้ค่าเทอมกับ กยศ.ได้ ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และมีระยะเวลาปลอดหนี้ ไม่เป็นภาระกับทางครอบครัวมากนัก ฉะนั้นก่อนจะไปกู้เงินที่ไหนเช็คทุนกยศ. ของสถาบันการบินนั้น ๆ ก่อนได้เลย

นอกเหนือจากนี้ยังมีตัวเลือกเช่น สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ ธนาคารกรุงไทย และ สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ธนาคารออมสิน ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า 10% ต่อปี แม้จะไม่มีระยะเวลาปลอดหนี้ให้ผู้กู้ แต่อัตราดอกเบี้ยยังถือว่าไม่แพงมาก ผ่อนจ่ายง่ายกว่าจ่ายเงินก้อน อาจจะตกเหลือผ่อนเดือนละไม่เกิน 5,000 บาท ก็สามารถส่งลูกหลานเรียนการบินได้สบาย

หรือในกรณีที่กู้กับกรุงไทย, ออมสินไม่ได้จริง ๆ สินเชื่อส่วนบุคคลก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่แม้ดอกเบี้ยอาจจะสูงถึง 25% ต่อปี ซึ่งถ้ากู้เงินก้อนมาเลยแบบทีเดียว 400,000 บาทอาจจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเยอะ

แนะนำให้กู้เฉพาะกรณีต้องการเงินฉุกเฉินจ่ายค่าเทอมในช่วงนั้น ๆ แทน ซึ่งสุดท้ายแล้วอาจจะตกเหลือกู้เพียง 40,000 – 50,000 บาท ก็ไม่ต้องผ่อนแรงมาก และรีบโปะให้หมดดอกเบี้ยจะได้ไม่บานจนเกินไป

ดอกเบี้ยต่ำสุด
1
กยศ

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.


มีอะไรน่าสนใจ:
ดอกเบี้ย 1% ต่อปี หรือ 0.75% ต่อปี
ผ่อนนาน 15 ปี
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ผลการเรียนผ่านเกณฑ์วัดผลของสถานศึกษา
อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
มีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
2
กรุงไทย

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ ธนาคารกรุงไทย

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินตามค่าใช้จ่ายจริง
ดอกเบี้ย เงินฝากเป็นประกัน: ดอกเบี้ยเงินฝาก+2%
ดอกเบี้ย หลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน: MRR-0.75%
ดอกเบี้ย บุคคลค้ำประกัน: MRR+3%
ผ่อนนาน 10 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
3
SCB

สินเชื่อเพื่อการศึกษาและรักษาพยาบาล ธนาคาร SCB

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงิน 20,000 – 2,000,000 บาท
ดอกเบี้ย 15% ต่อปี
ผ่อนนาน 5 ปี
สมัครได้ผ่าน SCB EASY
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
4
ธนาคารออมสิน

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ธนาคารออมสิน

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงิน บุคคลค้ำประกัน ให้กู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท
วงเงิน หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยอัตราให้กู้แบ่งเป็น หลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน ห้องชุด ให้กู้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน ที่ดิน ให้กู้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน
ผ่อนชำระสูงสุด 25 ปี กู้ต่ำกว่า 300,000 บาท ไม่เกิน 7 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
5
สินเชื่อบุคคล UOB i Cash

สินเชื่อส่วนบุคคล UOB i-Cash

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ 2 ล้านบาท
ผ่อนนานสุด 60 เดือน
ดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปี 2 รอบบัญชีแรก
อัตราดอกเบี้ย รวมค่าธรรมเนียมไม่เกิน 16.99% – 25% ต่อปี
รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
6
ทีทีบี

สินเชื่อบุคคล แคชทูแคร์ / แคชทูโก

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ 1.5 ล้านบาท
ผ่อนนานสุด 60 เดือน
โปรโมชั่นดอกเบี้ย 12% 12 เดือนแรก
อัตราดอกเบี้ย รวมค่าธรรมเนียมไม่เกิน 25% ต่อปี
พนักงานเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
7
สินเชื่อบุคคลซิตี้

สินเชื่อบุคคลซิตี้

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ 2 ล้านบาท
ผ่อนนานสุด 60 เดือน
โปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99%* ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย รวมค่าธรรมเนียมไม่เกิน 25% ต่อปี
พนักงานเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +

นอกจากนี้อาจมีทางเลือกหรือตัวช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าเทอมได้อย่าง ทุนการศึกษา ที่แต่ละที่ก็จะมีทุนมอบให้ต่างหาก อันนี้ต้องเช็คและติดตามรายละเอียดจากแต่ละสถาบันให้ดี ส่วนถ้าอยากรู้เคล็ดลับเกี่ยวกับการกู้เงินเรียนเพิ่ม อาจจะไม่ใช่สาขาการบินก็ได้ แต่เป็นคณะอื่น ๆ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ก็เช็คข้อมูลได้ที่นี่ครับ

การเงินแบบชาวบ้าน

FinanceChaoBan.com เคล็ดลับการเงินสำหรับชาวบ้าน บุคคลทั่วไป ทุกเพศทุกวัย ครบทั้งการ ฝากเงิน ยืมเงิน ออมเงิน กู้เงินด่วน เงินด่วน 30 นาที สมัครบัตรเครดิต และอื่น ๆ อีกมากมาย พวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำเสนอข้อมูลการเงินต่าง ๆ ให้เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับชาวบ้าน เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลทางการเงินได้ง่าย นำเสนอข้อมูลมากที่สุด เพื่อให้ไม่โดนเอาเปรียบ หรือถูกหลอก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา คลิก ติดตามเราได้ที่ Facebook หรือ Blockdit
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments