ต้องการศึกษาต่อ มองหาสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อในการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ อนุบาล – ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มีแหล่งเงินกู้ที่ไหนบ้าง ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร รวมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับ กู้เงินเรียน ไว้ที่นี่แล้ว

กู้เงินเรียนที่ไหนดี ?

มีอะไรน่าสนใจ
ปลอดหนี้นาน 2 ปี
1
กยศ
กยศ.
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ดูรายละเอียด
มีอะไรน่าสนใจ
ดอกเบี้ย 1% ต่อปี หรือ 0.5% ต่อปี
ผ่อนนาน 15 ปี
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
มีระยะเวลาปลอดหนี้ 1 – 2 ปี
ผ่อนนานสุด 10 ปี
2
กรุงไทย
สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ
ธนาคารกรุงไทย
ดูรายละเอียด
มีอะไรน่าสนใจ
วงเงินตามค่าใช้จ่ายจริง
ดอกเบี้ย เงินฝากเป็นประกัน: ดอกเบี้ยเงินฝาก+2%
ดอกเบี้ย หลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน: MRR-0.75%
ดอกเบี้ย บุคคลค้ำประกัน: MRR+3%
ผ่อนนาน 10 ปี
ผ่อนนานสุด 10 ปี
3
กรุงไทย
สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ
ธนาคารกรุงไทย
ดูรายละเอียด
มีอะไรน่าสนใจ
วงเงินตามค่าใช้จ่ายจริง
ดอกเบี้ย เงินฝากเป็นประกัน: ดอกเบี้ยเงินฝาก+2%
ดอกเบี้ย หลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน: MRR-0.75%
ดอกเบี้ย บุคคลค้ำประกัน: MRR+3%
ผ่อนนาน 10 ปี
ผ่อนนานสุด 10 ปี
4
ธนาคารกรุงเทพ
บริการทางการเงินเพื่อการศึกษาต่างประเทศ
ธนาคารกรุงเทพ
ดูรายละเอียด
มีอะไรน่าสนใจ
หลากหลายบริการ บัตรเครดิต บริการรับโอนเงิน สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อ
ออกหนังสือรับรองทางการเงิน
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบี้ย MRR+1%
ผ่อนนาน 10 ปี
ไม่ใช้บุคคลค้ำประกันได้
5
ธนาคารออมสิน
สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์
ธนาคารออมสิน
ดูรายละเอียด
มีอะไรน่าสนใจ
วงเงิน บุคคลค้ำประกัน ให้กู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท
วงเงิน หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยอัตราให้กู้แบ่งเป็น หลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน ห้องชุด ให้กู้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน ที่ดิน ให้กู้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน
ผ่อนชำระสูงสุด 25 ปี กู้ต่ำกว่า 300,000 บาท ไม่เกิน 7 ปี
รายได้ 15,000 บาทขึ้นไปสมัครได้
6
สินเชื่อบุคคล UOB i Cash
สินเชื่อส่วนบุคคล UOB i-Cash
ธนาคารยูโอบี
ดูรายละเอียด
มีอะไรน่าสนใจ
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ 2 ล้านบาท
ผ่อนนานสุด 60 เดือน
ดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปี 2 รอบบัญชีแรก
อัตราดอกเบี้ย รวมค่าธรรมเนียมไม่เกิน 16.99% – 25% ต่อปี
รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย 12% 12 เดือนแรก
7
ทีทีบี
สินเชื่อบุคคล แคชทูแคร์ / แคชทูโก
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ดูรายละเอียด
มีอะไรน่าสนใจ
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ 1.5 ล้านบาท
ผ่อนนานสุด 60 เดือน
โปรโมชั่นดอกเบี้ย 12% 12 เดือนแรก
อัตราดอกเบี้ย รวมค่าธรรมเนียมไม่เกิน 25% ต่อปี
พนักงานเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท
8
สินเชื่อบุคคลซิตี้
สินเชื่อบุคคลซิตี้
ธนาคารซิตี้แบงก์
ดูรายละเอียด
มีอะไรน่าสนใจ
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ 2 ล้านบาท
ผ่อนนานสุด 60 เดือน
โปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99%* ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย รวมค่าธรรมเนียมไม่เกิน 25% ต่อปี
พนักงานเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

อัพเดทเรื่องล่าสุด

ทุกสิ่งที่ควรรู้สำหรับกู้เงินเรียน

ศึกษาต่อปริญญาโท

ต้องการเรียนต่อปริญญาโท หาทุนเรียน กู้เรียนต่อ ได้ที่ไหนบ้าง

คำถามที่พบบ่อย

ทุนการศึกษา กับ กู้เรียนต่างกันอย่างไร?
ทุนการศึกษาคือการมอบทุนให้กับผู้เรียนโดยที่ผู้เรียนไม่ต้องจ่ายเงินคืนให้กับผู้มอบทุน แต่อาจมีเงื่อนไขในการมอบทุน เช่น ผลการเรียนดี, โควตาความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ, จำกัดจำนวนผู้รับทุน ฯลฯ ส่วนการกู้เงินเรียนเป็นการยืมเงินจากสินเชื่อต่าง ๆ เพื่อใช้จ่ายค่าเล่าเรียน ต้องมีการคืนเงินในระยะเวลาที่กำหนด เปลี่ยนการจ่ายเงินก้อนค่าเทอม เป็นการผ่อนชำระกับทางธนาคาร โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
กู้เพื่อใช้จ่ายในการเรียน จ่ายค่าเทอมดีไหม?
กู้เงินเป็นทางออกในกรณีที่คุณไม่สามารถจ่ายเงินได้ในระยะเวลาที่กำหนดจ่ายค่าเทอม อาจจะด้วยเงินค่าเทอมมีจำนวนมากเกินไปสำหรับจ่ายเงินก้อน ไม่สามารถผ่อนชำระค่าเทอมได้โดยตรง ทั้งนี้เราขอแนะนำให้มองหาทุนการศึกษาจากสถานที่ต่าง ๆ ก่อน เช่นในมหาวิทยาลัยที่ทำการศึกษาอยู่ กองทุน กยศ. ทุนจากสถาบันที่ทำงานของผู้ปกครอง หรือหาเงินจากการเข้าร่วมประกวดต่าง ๆ การกู้เงินควรเป็นทางออกสุดท้ายเมื่อไม่สามารถหาเงินมาชำระได้ทันเวลาจริง ๆ

โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะให้สิทธิในการค้างชำระค่าเทอมได้ค่อนข้างนานพอสมควร ในกรณีมีปัญหาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม ติดต่อแผนกการเงินของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ หรือปรึกษากับครูที่ปรึกษาของคุณก่อน