You are currently viewing รวมข้อมูล เงินกู้ สำหรับ กู้เรียน ป โท มีที่ไหนบ้าง

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท แต่ไม่มีเงินก้อนสำหรับใช้จ่ายค่าเทอมหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ มาดูดีกว่าว่ามีที่ไหนให้เงินกู้ สำหรับกู้เรียน ป โท บ้าง

[snippet]

การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สามารถกู้เรียนกับกยศ. ได้ในบางสาขาวิชาเช่น วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดคือ 1% ต่อปีเท่านั้น หากคุณต้องการเรียน ปริญญาโท ในสาขาอื่น ๆ ยังมีสินเชื่อทางเลือกให้เลือก เช่น สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ ธนาคารกรุงไทย ที่ให้วงเงินตามค่าใช้จ่ายจริง หรือในกรณีที่กู้ไม่ผ่านก็ยังสามารถใช้สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารต่าง ๆ ในการกู้เรียน ป โทได้เช่นกัน

[/snippet]

ก็ต้องบอกว่าจริง ๆ แล้วทางเลือกในการกู้เรียนปริญญาโทนั้นมีสินเชื่อให้เลือกเยอะ แต่สินเชื่อที่ดอกเบี้ยต่ำ ๆ อาจจะยังค่อนข้างมีจำกัด หากคุณไม่ได้ทุนและต้องการศึกษาต่อ ลองดูรายชื่อสินเชื่อต่อไปนี้ และเปรียบเทียบได้ตามความต้องการเลยครับ

11 สินเชื่อเงินกู้สำหรับกู้เรียนปริญญาโทปี 2023

ดอกเบี้ยต่ำสุด
1
กยศ

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. สำหรับปริญญาโท

ปีการศึกษา 2564 เฉพาะสาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
มีอะไรน่าสนใจ:
ดอกเบี้ย 1% ต่อปี หรือ 0.5% ต่อปี
ผ่อนนาน 10 ปี
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
เกรดเฉลี่ยปริญญาตรี 3.0 ขึ้นไป
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
มีระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
2
กรุงไทย

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ ธนาคารกรุงไทย

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินตามค่าใช้จ่ายจริง
ดอกเบี้ย เงินฝากเป็นประกัน: ดอกเบี้ยเงินฝาก+2%
ดอกเบี้ย หลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน: MRR-0.75%
ดอกเบี้ย บุคคลค้ำประกัน: MRR+3%
ผ่อนนาน 10 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
3
กรุงไทย

สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ ธนาคารกรุงไทย

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินตามค่าใช้จ่ายจริง
ดอกเบี้ย เงินฝากเป็นประกัน: ดอกเบี้ยเงินฝาก+2%
ดอกเบี้ย หลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน: MRR-0.75%
ดอกเบี้ย บุคคลค้ำประกัน: MRR+3%
ผ่อนนาน 10 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
4
SCB

สินเชื่อเพื่อการศึกษาและรักษาพยาบาล ธนาคาร SCB

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงิน 20,000 – 2,000,000 บาท
ดอกเบี้ย 15% ต่อปี
ผ่อนนาน 5 ปี
สมัครได้ผ่าน SCB EASY
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
5
ธนาคารออมสิน

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ธนาคารออมสิน

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงิน บุคคลค้ำประกัน ให้กู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท
วงเงิน หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยอัตราให้กู้แบ่งเป็น หลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน ห้องชุด ให้กู้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน ที่ดิน ให้กู้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน
ผ่อนชำระสูงสุด 25 ปี กู้ต่ำกว่า 300,000 บาท ไม่เกิน 7 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
6
ทีทีบี

สินเชื่อบุคคล แคชทูแคร์ / แคชทูโก

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ 1.5 ล้านบาท
ผ่อนนานสุด 60 เดือน
โปรโมชั่นดอกเบี้ย 12% 12 เดือนแรก
อัตราดอกเบี้ย รวมค่าธรรมเนียมไม่เกิน 25% ต่อปี
พนักงานเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
7
สินเชื่อบุคคลซิตี้

สินเชื่อบุคคลซิตี้

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ 2 ล้านบาท
ผ่อนนานสุด 60 เดือน
โปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99%* ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย รวมค่าธรรมเนียมไม่เกิน 25% ต่อปี
พนักงานเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
8
สินเชื่อบุคคล UOB i Cash

สินเชื่อส่วนบุคคล UOB i-Cash

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ 2 ล้านบาท
ผ่อนนานสุด 60 เดือน
ดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปี 2 รอบบัญชีแรก
อัตราดอกเบี้ย รวมค่าธรรมเนียมไม่เกิน 16.99% – 25% ต่อปี
รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
9
สินเชื่อบุคคลไทยเครดิต

สินเชื่อบุคคลไทยเครดิต

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ 2 ล้านบาท
ผ่อนนานสุด 60 เดือน
โปรโมชั่นดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 120 วันแรก
อัตราดอกเบี้ย รวมค่าธรรมเนียมไม่เกิน 25% ต่อปี
พนักงานเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
10
สินเชื่อส่วนบุคคล ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล(2S)

สินเชื่อส่วนบุคคล ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล(2S)

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ 2 ล้านบาท
ผ่อนนานสุด 60 เดือน
โปรโมชั่นดอกเบี้ยเริ่มต้น 12.49% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย รวมค่าธรรมเนียมไม่เกิน 25% ต่อปี
พนักงานเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +

ในกลุ่มเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำพิเศษนั้นจะมีทั้งหมด 4 สินเชื่อคือ

  • เงินกู้จาก กยศ. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดอกเบี้ย 1% ต่อปี
  • สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อในประเทศ / ต่างประเทศ ธนาคารกรุงไทย ดอกเบี้ยสูงสุด MRR+3% ต่อปี
  • ไทรทองอเนกประสงค์ ธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม MRR ต่อปี (ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 6.245 – 7.995 %
  • สินเชื่อเพื่อการศึกษาและพยาบาล จากธนาคารไทยพาณิชย์ ดอกเบี้ย 15% ต่อปี

นอกจากนั้นจะเป็นกลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคล ที่สามารถขอกู้วงเงินมาใช้จ่ายเรียนปริญญาโทได้ แต่ก็มีข้อแนะนำบางประการ

ใช้สินเชื่อส่วนบุคคลกู้เรียนปริญญาโทดีไหม

เมื่อเปลี่ยนมาเป็นการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลแทนแล้ว สิ่งที่จะแตกต่างกันคืออัตราดอกเบี้ย ที่สินเชื่อส่วนบุคคลจะมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี ซึ่งสูงกว่ากลุ่มเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำพิเศษเพื่อการศึกษาทั้งหมด แม้แต่ละเจ้าจะมีโปรโมชั่นดอกเบี้ย 9.99% หรือ 12 – 14% ก็ตาม แต่ช่วงเวลาโปรโมชั่นนั้นจะไม่นานมากครับ

ผู้กู้ที่สนใจใช้สินเชื่อส่วนบุคคลแทน จึงควรเป็นผู้กู้ที่มีความตั้งใจจะเรียนต่อจริง ๆ และยังสามารถจ่ายชำระหนี้ได้ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือยังต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย เพราะคุณอาจจะได้เงินก้อนมาใช้จ่ายค่าเทอม ค่าเรียนปริญญาโท แต่ยังต้องใช้คืน แม้จะมีช่วงเดือนแรก ๆ ที่ยังจ่ายดอกน้อยอยู่

ทั้งนี้ต้องวางแผนการเงินให้ดี เลือกผ่อนชำระคืนตามที่ตัวเองจ่ายไหว การเรียนปริญญาโทไปด้วยและหาเงินไปด้วยพร้อมกันถือเป็นเรื่องปกติ แต่ก็ต้องวางแผนให้ดีเหมือนกันครับ ส่วนใหญ่การเรียนปริญญาโทก็ใช้เวลาไม่นานประมาณ 1 – 2 ปีก็สามารถเรียนจบได้ และเมื่อจบออกมาเงินเดือนที่ได้รับก็จะสูงขึ้นกว่าผู้เรียนจบปริญญาตรีอีกด้วย

ยังไงก่อนกู้ก็ศึกษาวิชาที่ตัวเองจะเรียน ความหนักในการเรียน มองหาทางเลือกอื่น ๆ เช่น ทุนการศึกษา และการแบ่งเวลาเพื่อที่จะยังพอมีเวลาไปหาเงินด้วยนะครับ อาจจะไม่ยากเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ผู้ที่จะเรียนปริญญาโทมักจะมีประสบการณ์ทำงานกันมาแล้ว ยังไงก็เอาใจช่วยครับ

การเงินแบบชาวบ้าน

FinanceChaoBan.com เคล็ดลับการเงินสำหรับชาวบ้าน บุคคลทั่วไป ทุกเพศทุกวัย ครบทั้งการ ฝากเงิน ยืมเงิน ออมเงิน กู้เงินด่วน เงินด่วน 30 นาที สมัครบัตรเครดิต และอื่น ๆ อีกมากมาย พวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำเสนอข้อมูลการเงินต่าง ๆ ให้เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับชาวบ้าน เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลทางการเงินได้ง่าย นำเสนอข้อมูลมากที่สุด เพื่อให้ไม่โดนเอาเปรียบ หรือถูกหลอก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา คลิก ติดตามเราได้ที่ Facebook หรือ Blockdit
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments