You are currently viewing ทุนกู้เรียน ม รังสิต มีแบบไหนบ้าง กู้กยศ ได้ไหม

อีกหนึ่งสถาบันมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต ขึ้นชื่อว่าเอกชนหลายคนคงรู้สึกว่าค่าเทอมน่าจะแพง และคงไม่มีทุนการศึกษามอบให้

[snippet]

แต่ที่จริงแล้ว มหาวิทยาลัยรังสิตนั้นมีทุนการศึกษามอบให้กับนักศึกษาในหลาย ๆ คณะ โดยในแต่ละปีมีมอบทุนให้กับนักศึกษาไม่น้อยกว่า 500 ทุน กว่าปี และถึงแม้คุณจะไม่ได้ทุนโดยตรงจาก ม รังสิต ก็ยังสามารถกู้ทุนกยศ. ได้ หรือจะขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ ม รังสิตก็ได้เช่นกัน

[/snippet]

มาดูกันว่า ทุนกู้เรียน ม รังสิต มีอะไรบ้าง และทุนแบบไหนที่คุณสามารถขอได้ รวมไปถึง แหล่งเงินกู้สำหรับใช้จ่ายค่าเทอม ม รังสิต ที่ดอกเบี้ยไม่แพง

รวมทุนการศึกษา และเงินกู้เรียน สำหรับ ม.รังสิต

ดอกเบี้ยต่ำสุด
1
กยศ

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.


มีอะไรน่าสนใจ:
ดอกเบี้ย 1% ต่อปี หรือ 0.75% ต่อปี
ผ่อนนาน 15 ปี
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ผลการเรียนผ่านเกณฑ์วัดผลของสถานศึกษา
อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
มีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
2
ม รังสิต

ทุนความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ม รังสิต

ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา, ฟุตบอล

ติดต่อผ่าน FB : สถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 3910
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
3
ม รังสิต

ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี ม รังสิต

มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประเภทต่าง ๆ และเข้าเรียนในวิทยาลัยดนตรีเท่านั้น คัดเลือกโดย ผ่านการคัดเลือก จากวิทยาลัยดนตรีถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อผ่าน FB : วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัย รังสิต Rangsit University Conservatory of Music หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 6259
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
4
ม รังสิต

ทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม ม รังสิต

ผู้สมัครต้องมีความสามารถโดดเด่นทางด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม และจะต้องมีผลงานย้อนหลัง ไม่เกิน 3 ปี

ติดต่อผ่าน FB : สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 1682
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
5
ม รังสิต

ทุนความสามารถพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์ และด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร ม รังสิต

ผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านสิ่งประดิษฐ์ ต้องได้รับรางวัลในการประกาวระดับนานาชาติ การประกวดระดับชาติ ระดับเยาวชนแห่งชาติ และต้องมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

ติดต่อผ่าน FB : สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 3921
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
6
ม รังสิต

ทุนความสามารถพิเศษด้านนิเทศศาสตร์ ม รังสิต

ผู้สมัครต้องมีความสามารถพิเศษทางด้านนิเทศศาสตร์และงานสื่อสารมวลชน มีผลการเชิงประจักษ์ และการเข้าร่วมแข่งขัน ผลิตผลงานด้านนิเทศศาสตร์

ติดต่อผ่าน FB : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Communication Arts RSU หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 4672
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
7
ม รังสิต

ทุนความสามารถพิเศษด้านครีเอเตอร์ ม รังสิต

เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถด้าน Youtuber หรือสร้างคอนเทนต์ สื่อออนไลน์ในรูปแบบของตัวเองบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ Facebook Instagram Twitter Tiktok Youtube
เป็นผู้มียอดติดตาม/ยอดไลค์ ทางสื่อโซเซียล ได้แก่ Facebook Instagram Twitter Tiktok Youtube

ติดต่อผ่าน FB : Rangsit University หรือโทร 02-791-6000 ต่อ 5555
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
8
กรุงไทย

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ ธนาคารกรุงไทย

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินตามค่าใช้จ่ายจริง
ดอกเบี้ย เงินฝากเป็นประกัน: ดอกเบี้ยเงินฝาก+2%
ดอกเบี้ย หลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน: MRR-0.75%
ดอกเบี้ย บุคคลค้ำประกัน: MRR+3%
ผ่อนนาน 10 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
9
ธนาคารออมสิน

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ธนาคารออมสิน

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงิน บุคคลค้ำประกัน ให้กู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท
วงเงิน หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยอัตราให้กู้แบ่งเป็น หลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน ห้องชุด ให้กู้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน ที่ดิน ให้กู้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน
ผ่อนชำระสูงสุด 25 ปี กู้ต่ำกว่า 300,000 บาท ไม่เกิน 7 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
10
SCB

สินเชื่อเพื่อการศึกษาและรักษาพยาบาล ธนาคาร SCB

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงิน 20,000 – 2,000,000 บาท
ดอกเบี้ย 15% ต่อปี
ผ่อนนาน 5 ปี
สมัครได้ผ่าน SCB EASY
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +

หากใครสนใจเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิตแล้วไม่มีเงินค่าเทอม หรือไม่อยากรบกวนผู้ปกครองมากไป ลองขอทุนการศึกษาได้จากรายละเอียด Facebook ที่ให้ไว้ข้างบน ควรทำเรื่องขอทุนกันตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อที่จะยังมีโควต้าทุนรองรับ เนื่องจากแต่ละปีมีผู้สนใจขอทุนกันเยอะมาก ๆ ส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมใช้ในการขอทุนคือ

  • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
  • ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
  • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

สำคัญที่สุดคือแฟ้มสะสมผลงานต้องมี รายละเอียดที่ตรงกับทุนที่ขอ มีหลักฐานยืนยันว่าคุณเป็นผู้มีความสามารถพิเศษในด้านนั้นจริง ๆ อาจเป็นหลักฐานภาพถ่าย ใบประกาศณียบัตร ที่เกี่ยวข้องแนบไปด้วย

ม รังสิต มีทุนการศึกษาสำหรับ ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือไม่
มี ม รังสิตมีทุนระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก ในชื่อทุน ทุนเรียนดี “ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์” สามารถดูรายละเอียดการขอรับทุนได้ที่นี่
ม รังสิต กู้กยศ. ได้หรือไม่
สามารถกู้ได้โดยผู้ขอกู้ยืม รายได้ครอบครัวต้องไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี แบบไม่หักค่าใช้จ่าย สมัครติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักการเงิน ม รังสิต https://finance.rsu.ac.th/MainInfoPage.aspx
ใช้ทุนในคณะใดได้บ้าง
ได้ทุกคณะ ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสาตร์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยดนตรี สถาบันการบิน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก คณะรังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกู้เงินเรียนที่นี่

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www2.rsu.ac.th/info/scholarships

การเงินแบบชาวบ้าน

FinanceChaoBan.com เคล็ดลับการเงินสำหรับชาวบ้าน บุคคลทั่วไป ทุกเพศทุกวัย ครบทั้งการ ฝากเงิน ยืมเงิน ออมเงิน กู้เงินด่วน เงินด่วน 30 นาที สมัครบัตรเครดิต และอื่น ๆ อีกมากมาย พวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำเสนอข้อมูลการเงินต่าง ๆ ให้เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับชาวบ้าน เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลทางการเงินได้ง่าย นำเสนอข้อมูลมากที่สุด เพื่อให้ไม่โดนเอาเปรียบ หรือถูกหลอก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา คลิก ติดตามเราได้ที่ Facebook หรือ Blockdit
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments