You are currently viewing กู้เงินกยศ ได้เดือนละเท่าไหร่ 66 ครอบคลุมค่าเทอม 100% ไหม?

กู้เงินกยศ. เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจเรียน ศึกษาต่อ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน กยศ. ถือเป็นทุนที่เข้ามาช่วยให้หลาย ๆ คนได้ศึกษาต่อตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี ไปจนถึงปริญญาโท แต่หากคุณสงสัยว่ากู้เงินกับ กยศ. จะได้เงินเท่าไหร่ มาดูคำตอบกัน

ปัจจุบันการกู้เงินกับกยศ. ในปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป นั้นผู้กู้จะได้รับเงินค่าเทอมเต็มจำนวน 100% แต่ไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละสาขาวิชาที่เลือกเรียนโดย ต่ำสุดคือ 14,000 บาทต่อปี สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสูงสุดที่ได้รับคือ 200,000 บาทต่อปี สำหรับระดับปริญญาตรีในคณะ แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รับเงินค่าครองชีพรายปีตั้งแต่ 21,600 บาท – 36,000 บาทต่อปี โดยหากค่าเทอมสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ของการให้ทุนการศึกษา ผู้เรียนจะต้องจ่ายส่วนต่างเอง

ดังนั้นค่าเทอมจะครอบคลุม 100% หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสาขาคณะที่เลือกศึกษาเล่าเรียน ทั้งนี้สามารถกู้ได้ไม่ว่าจะเรียนสถาบันของรัฐหรือเอกชน มาดูรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมกันครับ

ทุน กยศ. ได้ค่าเทอมเท่าไหร่?

เพื่อแจกแจงรายละเอียดมากยิ่งขึ้น ทุนการศึกษาสำหรับแต่ละคณะที่ได้จะแตกต่างกันออกไป โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าเทอมไม่เกิน 14,000 บาทต่อปี
 • ปวช ค่าเทอมไม่เกิน 21,000 บาทต่อปี
 • ปวส ค่าเทอม 25,000 – 30,000 บาทต่อปี
 • อนุปริญญา / ปริญญาตรี คณะในกลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 50,000 – 60,000 บาทต่อปี
 • อนุปริญญา / ปริญญาตรี คณะในกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 70,000 บาทต่อปี
 • อนุปริญญา / ปริญญาตรี คณะในกลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชยศาสตร์ 90,000 บาทต่อปี
 • อนุปริญญา / ปริญญาตรี คณะในกลุ่มแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 200,000 บาทต่อปี
 • ปริญญาโท 80,000 – 200,000 บาทต่อปี

กยศ ได้เดือนละเท่าไหร่ 66 สำหรับค่าครองชีพ

สำหรับค่าครองชีพ หากอยู่ในระดับชั้น ม.ปลาย จะได้ทุนกยศ. เดือนละ 1,800 บาทต่อเดือน ส่วนในระดับชั้น ปวช. – อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท จะได้ทุนกยศ. เดือนละ 3,000 บาทต่อเดือนในปี 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร กยศ.

โดยในส่วนของผู้ที่จะสมัครกยศ. ได้นั้นจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน คือ

 • กลุ่มที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้ครอบครัวรวมกันไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
 • กลุ่มที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต กำลังคนและมีความจำเป็นต่อ การพัฒนาประเทศ
 • นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
 • นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท (มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 ในระดับปริญญาตรี)

ทั้งนี้หากคุณไม่แน่ใจว่าจะกู้กยศ. ได้หรือไม่ แนะนำให้ติดต่อกับที่ปรึกษา และสถานศึกษาของคุณ เนื่องจากเกณฑ์การวัดผลของแต่ละสถาบันการศึกษาไม่เหมือนกัน

ควรติดต่อขอทุนไว้แต่เนิ่น ๆ ตั้งแต่รู้ผลประกาศ สอบติด ก็ติดต่อทำเรื่องไว้ก่อนได้เลยเพราะการขอทุนกยศ. ก็มีเอกสารที่ต้องเตรียม และเงื่อนไขต่าง ๆ ในแต่ละปีไม่เหมือนกัน แต่ถ้าสมัครได้แล้วก็จะใช้ทุนได้จนจบการศึกษาเลย รีบทำเรื่องเอาไว้จะดีกว่าครับ

กู้เงิน กยศ. จะมีการโอนเงินให้เมื่อใด

เมื่อทำสัญญากู้ยืมเงินกับกยศ. เรียบร้อยแล้วนั้น ในส่วนของค่าเทอมจะมีการตัดรอบโอนเงินให้ในวันที่ 5, 15 หรือ 25 ของเดือน (ขึ้นอยู่กับรอบที่ได้ของแต่ละคน อาจไม่เหมือนกัน)

ในส่วนของค่าครองชีพนั้นจะมีการโอนเงินให้ภายใน 30 วันหลังจากมีการดำเนินการจากสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถอ้างอิงได้จากตารางต่อไปนี้

สนใจรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม แนะนำที่เว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th/ หรืออยากดูข้อมูลเกี่ยวกับการกู้เงินเรียนแบบอื่น ๆ คลิกที่นี่

Jirapa Sawatanan

Creative & Content creator ประสบการณ์เขียนบทความเกี่ยวกับการเงินและหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง 2 ปี Linkedin
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments