You are currently viewing ผ่อนที่ดินเปล่ากับธนาคาร ทำอย่างไร ซื้อที่ดินแบบไหนได้บ้าง

“อยากมีที่ดินเป็นของตัวเอง อยากผ่อนที่ดินเปล่ากับธนาคาร” หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการกู้ซื้อที่ดินเปล่าในปัจจุบันนั้นเป็นไปได้ยากมาก ๆ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีวิธีครับ มีหลายกรณีที่จะทำให้เราสามารถกู้ได้สำเร็จ จะต้องทำอย่างไรบ้างมาดูกันครับ

ผ่อนซื้อที่ดินเปล่ากับธนาคารหากไม่มีจุดประสงค์ในการใช้ที่ดินเพื่อนำมาทำประโยชน์ต่าง ๆ ถือว่าเป็นเรื่องยากที่จะได้รับการอนุมัติ โดยปกติถ้าจะยื่นกู้ให้ผ่านจำเป็นจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดินมายื่นประกอบด้วย เช่น กู้ซื้อที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย หรือเพื่อประกอบธุรกิจ แต่จริง ๆ แล้วก็ยังมีที่ดินอีกประเภทที่สามารถยื่นกู้ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดิน นั่นคือการกู้ซื้อที่ดินที่ธนาคารยึดมานั่นเองครับ

รายละเอียดการซื้อที่ดินเพื่อใช้งานแต่ละประเภทเป็นอย่างไร ต้องตรวจสอบดูโฉนดที่ดินยังไงไม่ให้เสียประโยชน์และได้ถือครองกรรมสิทธิที่ดินนั้น 100% อ่านต่อได้เลยครับ

ทำยังไงให้สามารถผ่อนที่ดินเปล่ากับธนาคารได้?

อย่างที่บอกไปว่าการกู้ซื้อแค่ที่ดินเปล่าเป็นเรื่องที่ยากมาก ๆ เพราะที่ดินเปล่าขายทอดตลาดได้ยาก และลูกหนี้อาจทำให้ที่ดินเสียมูลค่าได้ โดยส่วนมากแล้วธนาคารจึงไม่ปล่อยกู้ซื้อที่เปล่าโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ หรือไม่มีโครงการในการใช้ที่ดินนั้น ๆ ให้เกิดประโยชน์

เพราะฉะนั้นแล้วหากต้องการยื่นกู้ซื้อที่ดินเปล่าให้ผ่าน การยื่นกู้จะต้องมาพร้อมกับจุดประสงค์ในการใช้งานที่ดินผืนนั้น หรือเข้าข่ายเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ถึงจะสามารถยื่นกู้ผ่านได้ง่ายขึ้น

กู้ซื้อที่ดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย

เป็นประเภทการกู้ซื้อที่ดินที่เราเห็นกันเยอะมาก ๆ และกู้กันได้ไม่ยาก ในการกู้ซื้อที่ดินประเภทนี้จะต้องมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการสร้างที่อยู่อาศัยอย่าง แบบแปลนบ้านพร้อมประเมินราคาค่ารับเหมา, สัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา และใบอนุญาตก่อสร้าง จึงจะสามารถกู้ได้

ซึ่งการยื่นกู้ซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้านจะไปเข้าเกณฑ์ของประเภทสินเชื่อที่อยู่อาศัย นั่นแปลว่าเราจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ และระยะเวลาในการกู้ที่นาน 30 – 40 ปีเหมือนการยื่นกู้ซื้อบ้านเลยครับ

นอกจากนั้นแล้วในโครงการบ้านจัดสรรบางแห่ง ก็จะมีการแบ่งแปลงขายที่ดินเปล่า เพื่อให้ลูกค้านำไปก่อสร้างบ้านได้เอง โดยจะมีข้อกำหนดของที่ดินในโครงการจัดสรรที่ระบุไว้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น

แถมด้วยความเป็นพื้นที่ของโครงการจัดสรรก็ย่อมเข้าถึงสาธารณูปโภคได้แบบครบถ้วน ทำให้ราคาที่ดินไม่เสื่อมมูลค่าและสามารถขายทอดตลอดได้ง่าย ทำให้ในเคสนี้ ธนาคารก็จะอนุมัติให้ง่ายกว่า

กู้ซื้อที่ดินเพื่อไปประกอบกิจการ/ขยายธุรกิจ/พัฒนาโครงการ

การขอกู้ซื้อที่ดินสำหรับนำไปประกอบกิจการต่าง ๆ จำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแผนการประกอบกิจการให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทางธนาคารมองเห็นทิศทางของการทำธุรกิจนั้น เช่น การสร้างโรงงาน สร้างโกดัง หรือแม้กระทั่งเป็นการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร ก็จำเป็นจะต้องมีแผนธุรกิจนำมายื่นให้กับธนาคารเช่นกัน

โดยสินเชื่อที่เราได้จะเป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ซึ่งก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยครับ

กู้ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์รอการขายของธนาคาร

ในส่วนนี้จะเรียกกันว่า Non-Performing Assets (NPA) เป็นที่ดินที่ธนาคารไปทำการยึดทรัพย์มาจากลูกหนี้คนเก่า ส่วนนี้สามารถซื้อที่ดินเปล่าได้เลย ไม่จำเป็นต้องมีจุดประสงค์ในการใช้ที่ดิน แต่มีข้อแม้อยู่ที่ว่าตัวที่ดินจะมีการกำหนดงวดผ่อนชำระไม่เกิน 10 ปี นั่นหมายความว่าเราจำเป็นจะต้องจ่ายค่างวดแต่ละเดือนค่อนข้างสูงครับ

ประเภทของโฉนดที่ดินที่เราต้องรู้ก่อนกู้ซื้อที่ดิน

ก่อนจะซื้อที่ดินสิ่งที่ควรรู้คือประเภทของโฉนดที่ดินครับว่าแต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร

น.ส.4 ครุฑแดง (โฉนดที่ดินทั่วไป)

เป็นประเภทโฉนดที่อยู่อาศัยทั่วไป คนส่วนใหญ่จะถือครองกัน โฉนดประเภทนี้ผู้ถือครองมีกรรมสิทธิ์ซื้อขายได้ 100% และมีระวางรูปถ่ายทางอากาศ รู้ตำแหน่งเนื้อที่ชัดเจน

น.ส.3.ก. ครุฑเขียว

ประเภทนี้จะเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เท่ากับว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บนที่ดินผืนนั้น แต่มีสิทธิ์ในการทำประโยชน์ในผืนที่ดินนั้น ๆ โดยจะเป็นตัวเอกสารไม่ใช่โฉนดที่ดิน, มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ รู้ตำแหน่งเนื้อที่ชัดเจน, มีหนังสือรับรองว่าเราได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้น ๆ , สามารถซื้อ-ขาย จำนองธนาคารได้ และสามารถไปยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินครุฑแดงได้ในอนาคต

น.ส.3 ครุฑดำ

คล้ายกับ น.ส.3.ก. โดยส่วนมากแล้วน.ส. จะเป็นที่ดินเพื่อใช้ในการเกษตรเป็นหลัก โดยเอกสารนี้เป็นหนังสือรับรองจะแสดงถึงสิทธิ์การครอบครองของเจ้าของ แต่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ, ไม่มีการระวางรูปถ่ายทางอากาศ ไม่มีการกำหนดที่ดินชัดเจน และสามารถซื้อขายได้ แต่ต้องรังวัดที่ดินและรอประกาศจากทางการเป็นเวลา 30 วัน

เอกสาร ส.ป.ก.4-01

เป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินทำมาหากิน จะเป็นเพียงการถือครองที่ดินเพื่อทำประโยชน์เท่านั้น ไม่สามารถถือครองและจะไม่ได้กรรมสิทธิในที่ดิน นั่นหมายความว่าไม่สามารถขายหรือโอนได้ครับ ยกเว้นเป็นการตกทอดมรดอก

เพราะฉะนั้นจะซื้อที่ผืนไหน ดูโฉนดให้ดีครับ ยิ่งหากจะซื้อเพื่อลงทุนต่อยอดบนผืนที่ดินผืนนั้นแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงประเภท ส.ป.ก. 4-01 ครับ

สุดท้ายเรื่องที่สำคัญมากสำหรับใครที่ต้องการกู้ซื้อที่ดิน นั่นก็คือการสำรองเงิน เพราะธนาคารจะไม่อนุมัติเงินให้เรา 100% อย่างแน่นอน มากสุดอาจอนุมัติไม่เกิน 80% ครับ แถมยังต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางมัดจำที่ดิน หรือดาวน์ที่ดินไว้ก่อนเพื่อจะได้มาซึ่งหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเพื่อนำมายื่นกู้ และอีกส่วนคือเงินสำรองไว้สำหรับกระบวนการโอนที่ดิน ที่จะต้องจ่ายเองด้วยครับ

Jirapa Sawatanan

Creative & Content creator ประสบการณ์เขียนบทความเกี่ยวกับการเงินและหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง 2 ปี Linkedin
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments