You are currently viewing ลงทะเบียน ออมสินปล่อย สินเชื่อ 50,000 และ 7 สินเชื่อออมสิน ทางเลือก

ในปี 2566 นี้ทางออมสินได้ออกสินเชื่อตัวใหม่ นอกเหนือจากสินเชื่อ มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ที่จะให้วงเงินคุณตั้งแต่ 50,000 – 300,000 บาท ในชื่อ สินเชื่อออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ

[snippet]

โดยสินเชื่อออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ สามารถลงทะเบียนได้บนเว็บไซต์ของทาง gsb.or.th โดยตรง สามารถสมัครได้ทั้ง ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยทุกประเภท อาชีพช่าง อาชีพอิสระ ขายของออนไลน์ ไม่เป็นพนักงานเงินเดือน ผู้ขับขี่รถสาธารณะที่มีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะรับรอง และผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็กที่มีหน้าร้าน ในอัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี ผ่อนนานสุด 5 ปี

[/snippet]

รายละเอียดการลงทะเบียน ออมสินปล่อย สินเชื่อ 50,000 นั้นจะเป็นอย่างไร เงื่อนไขในการสมัครของแต่ละอาชีพคืออะไร มาดูกันต่อเลยครับ

สินเชื่อออมสินสร้างงานสร้างอาชีพ

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

วงเงินสูงสุด 300,000 บาท
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2566
วงเงินอนุมัติสูงสุด 300,000 บาท
ดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี Effective Rate
ผ่อนนานสุด 60 งวด (5 ปี)
พิจารณาอนุมัติใน 7 วัน

ใครสมัครออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 บาทได้บ้าง

จำนวนเงินที่กู้ได้จะแตกต่างไปตามกลุ่มอาชีพ ของคุณ คุณอาจกู้ได้สูงสุด 50,000 กู้ได้สูงสุด 100,000 หรือกู้ได้สูงสุดถึง 300,000 บาทเลย มาดูรายละเอียดกันครับ

วงเงินกู้
เอกสารที่ต้องเตรียม
ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง
ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง
ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม เป็นต้น
สมัคร
วงเงินกู้
วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
3. ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)
4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง
จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น
สมัคร
วงเงินกู้
วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
3. ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)
4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
ผู้ขับขี่รถสาธารณะ
ผู้ขับขี่รถสาธารณะ
ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ/รถรับจ้างขนส่งสินค้า
สมัคร
วงเงินกู้
วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
3. ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ (ฉบับจริง)
4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์
สมัคร
วงเงินกู้
วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
3. สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับจริง)
4. เอกสารประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ของธุรกิจแฟรนไชส์ (ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารตาม Link นี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารในการยื่นขอกู้)
5. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน
ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน
ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น
สมัคร
วงเงินกู้
วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
3. ทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ ของสถานประกอบการ
4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะประกอบอาชีพไหนก็สมัครได้เหมือนกันหมดนะครับ โดยเอกสารจำเป็นเบื้องต้นคือ บัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน นอกนั้นจะแตกต่างกันตามสาขาอาชีพและมีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ

  • กู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน คนค้ำ หรือทรัพย์สิน
  • กู้เกิน 100,000 บาทขึ้นไป ต้องมีบุคคลค้ำประกันที่มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ เช่นกู้ 300,000 คนค้ำต้องมีเงินเดือน 30,000 บาท (คนค้ำควรเป็นข้าราชการ หรือพนักงานเงินเดือนที่มีรายได้มั่นคง ถึงจะค้ำได้)
ขั้นตอนในการ ลงทะเบียน ออมสินปล่อย สินเชื่อ 50,000 บาท
ลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน คลิกที่สมัคร หรือดูรายละเอียดได้เลย หรือคลิกที่นี่
เข้าสู่หน้าลงทะเบียนผ่านลิงค์ กดตกลงยินยอมให้ธนาคารใช้ข้อมูล และกดลงทะเบียน
เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดของหน้าจอจะมีให้ลงทะเบียนสินเชื่อ
กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน บัตรประชาชน ที่อยู่ ประเภทกิจการ วงเงิน
ข้อมูลที่ต้องกรอกจะเยอะหน่อย แต่ใช้เวลาไม่นาน เพราะเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
อัพโหลดเอกสารหลักฐานการประกอบอาชีพ
ใช้เป็นไฟล์ที่รองรับ เช่น JPEG, PNG, PDF เอกสารอาชีพไหนใช้อะไร ดูข้อมูลได้จากด้านบนครับ
เลือกสาขาที่ใกล้เคียงที่อยู่ หรือสถานประกอบการ
เพื่อใช้ทำสัญญาในขั้นตอนถัดไป และเวลามีปัญหาอะไรจะได้ติดต่อได้สะดวกครับ
เลือกวันนัดหมาย เพื่อที่จะเข้าไปทำสัญญา หรือประเมินอนุมัติ
เลือกวันที่สะดวกแล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อถัดไป
กด ยอมรับข้อตกลง และกดลงทะเบียน เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
เท่านี้ก็สมัครเสร็จ และรอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ได้เลย

ยังคงมีสินเชื่ออื่น ๆ ที่เป็นทางเลือกจากธนาคารออมสินสำหรับคุณ โดยส่วนใหญ่จะต้องติดต่อผ่านสาขาธนาคาร ยกเว้นลงทะเบียน สินเชื่อ 10,000 บาท มาตรการสู้ภัยโควิด ที่สมัครได้ผ่านแอป MyMo ครับ

สินเชื่ออื่น ๆ จากธนาคารออมสิน

ลงทะเบียน ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000
1
MyMo จาก ธนาคารออมสิน

มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินอนุมัติสูงสุด 10,000 บาท
ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน 4.2% ต่อปี
ผ่อนนานสุด 24 งวด
เป็นลูกค้า MyMo ที่มีแอปก่อน 1 มิถุนายน 2564
พิจารณาอนุมัติใน 7 วัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
2
ธนาคารออมสิน

สินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิด

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000 บาท
ดอกเบี้ย MRR 5.995% – 6.245% ต่อปี
ผ่อนนานสุด 10 ปี
สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ราชการ รัฐวิหาสหกิจ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน
พิจารณาอนุมัติใน 7 วัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
3
ธนาคารออมสิน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินอนุมัติสูงสุด 50,000 บาท
ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน 12% ต่อปี
ผ่อนนานสุด 5 ปี
เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร
พิจารณาอนุมัติใน 7 วัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
4
ธนาคารออมสิน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินอนุมัติสูงสุด 200,000 บาท
ดอกเบี้ยเป็นไปตามธนาคารประกาศ
ผ่อนนานสุด 8 ปี
ใช้บุคคลหรือสินทรัพย์ในการค้ำประกัน
พิจารณาอนุมัติใน 7 วัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
5
ธนาคารออมสิน

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินอนุมัติสูงสุด 200,000 บาท
ดอกเบี้ยเป็นไปตามธนาคารประกาศ
ผ่อนนานสุด 8 ปี
ใช้บุคคลหรือสินทรัพย์ในการค้ำประกัน
พิจารณาอนุมัติใน 7 วัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
6
ธนาคารออมสิน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินอนุมัติสูงสุด 50,000 บาท
ดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน 9% ต่อปี
ผ่อนนาน 3 – 5 ปี
เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
พิจารณาอนุมัติใน 7 วัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
7
ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์และรับรีไฟแนนซ์

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.49% ต่อเดือน
ผ่อนนาน 1 – 5 ปี
สมัครได้ทั้งที่ธนาคารออมสิน และศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ
พิจารณาอนุมัติใน 15 นาที
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +

การเงินแบบชาวบ้าน

FinanceChaoBan.com เคล็ดลับการเงินสำหรับชาวบ้าน บุคคลทั่วไป ทุกเพศทุกวัย ครบทั้งการ ฝากเงิน ยืมเงิน ออมเงิน กู้เงินด่วน เงินด่วน 30 นาที สมัครบัตรเครดิต และอื่น ๆ อีกมากมาย พวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำเสนอข้อมูลการเงินต่าง ๆ ให้เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับชาวบ้าน เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลทางการเงินได้ง่าย นำเสนอข้อมูลมากที่สุด เพื่อให้ไม่โดนเอาเปรียบ หรือถูกหลอก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา คลิก ติดตามเราได้ที่ Facebook หรือ Blockdit
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments