You are currently viewing สมัครบัตรเครดิต แบบใช้เงินฝากค้ำประกัน มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

การสมัครบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการสมัครบัตรเครดิตแต่ไม่มีงานประจำ หรือไม่มีเอกสารสลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน ก็สามารถใช้สมุดบัญชีเงินฝากตัวเองในการค้ำประกันเพื่อสมัครได้ การสมัครบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกันจะมีข้อดี ข้อเสียยังไง มาดูกันครับ

ข้อดีการสมัครบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน นั่นคือช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำสามารถสมัครบัตรเครดิตได้, เงินในบัญชีที่นำไปค้ำยังคงได้รับดอกเบี้ยตามปกติ และสามารถสะสมแต้ม รับสิทธิพิเศษจากบัตรได้เหมือนการสมัครทั่วไป ส่วนข้อเสียนั้นก็มีเหมือนกัน นั่นคือ ไม่สามารถขอเพิ่มวงเงินได้, เงินฝากที่ค้ำไม่สามารถถอนมาใช้ได้จนกว่าจะยกเลิกบัตร และมีเงื่อนไข ขั้นตอนในการสมัครมากกว่าและใช้ระยะเวลานานกว่าการสมัครแบบปกติ

นอกจากนั้นยังมีข้อดีและข้อเสียอื่น ๆ ที่ควรรู้ก่อนสมัคร และเราได้นำตัวอย่างเงื่อนไขการสมัครบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกันของแต่ละธนาคารมาให้ด้วย ติดตามอ่านต่อกันได้เลย

สมัครบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร?

สมัครบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน เป็นรูปแบบการสมัครที่ทำออกมาเพื่อรองรับบุคคลที่ไม่มีงานประจำ ทำงานฟรีแลนซ์ คนที่ไม่มีรายได้ประจำ ไม่มีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน รวมถึงกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่มีรายได้เป็นเงินสด โดยให้ใช้บัญชีเงินฝากมาแทนเอกสารการแสดงรายได้ต่าง ๆ

ซึ่งวิธีการสมัครบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน จำเป็นจะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจำ แบบ 3, 6, 12, 24, หรือ 36 เดือนแล้วแต่เงื่อนไขของธนาคาร ซึ่งจะต้องมีเงินฝากตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ซึ่งวงเงินในบัญชีนั้น ๆ จะไม่มีสิทธิ์ถอนออกมาใช้ได้จนกว่าจะยกเลิกบัตร หรือมีการขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานทางการเงิน เช่น มีรายได้ประจำแล้ว ขอนำสลิปเงินเดือนมาเปลี่ยนแทนบัญชีเงินฝาก

ข้อดี ของบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน

 • เปิดโอกาสให้ผู้ไม่มีรายได้ประจำสมัครบัตรเครดิตได้
 • เงินในบัญชีที่ใช้นำไปค้ำประกัน ยังคงได้อัตราดอกเบี้ยตามปกติ เงินฝากและดอกเบี้ยยังอยู่ครบ ตราบใดที่เรายังชำระบัตรตามปกติ
 • วงเงินในบัตรขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝาก ทำให้สามารถกำหนดวงเงินบัตรเครดิตเบื้องต้นคร่าว ๆ ได้เอง
 • เปิดบัตรไปแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนใช้เอกสารอื่น ๆ มาแทนการค้ำด้วยบัญชีได้ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)
 • สามารถสะสมแต้ม หรือรับสิทธิประโยชน์จากบัตรได้เหมือนกับการสมัครบัตรแบบทั่วไป

ข้อเสีย ของบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน

 • วงเงินจำกัดได้วงเงินเท่าเงินฝากในบัญชีและยากต่อการขอเพิ่มวงเงินในอนาคต
 • เงินในบัญชีที่ใช้ค้ำประกัน ไม่สามารถถอนมาใช้จ่ายได้จนกว่าจะยกเลิกบัตรหรือ มีเอกสารรับรองรายได้มาแทน
 • ต้องวางแผนให้ดีในการออกบัตร เพราะจะต้องมีเงินฝากในบัญชีให้เท่ากับเงินขั้นต่ำที่แต่ละบัตรกำหนดถึงจะสามารถนำเงินฝากไปค้ำประกันได้ จะต้องใช้ระยะเวลาในฝาก การเก็บออม ทำให้การสมัครบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน ใช้เวลานานกว่าการสมัครบัตรรูปแบบธรรมดา
 • หากเปิดบัญชีแบบฝากประจำ 3, 6, 12, 24, หรือ 36 เดือนมาค้ำประกัน ต้องมั่นใจว่าต่อไปจะสามารถฝากได้ทุกเดือนตามที่ธนาคารกำหนด
 • อาจไม่ได้ให้วงเงินในบัตรเต็มจำนวน 100% ตามจำนวนเงินฝากในบัญชี บางธนาคารอาจจะให้ 90% – 95% ของจำนวนเงินฝาก
 • บางธนาคารกำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำไว้สูง อาจมีถึงหลักแสนหรือหลักล้าน
 • ถ้าไม่ชำระหนี้บัตร จะถูกอายัดบัญชีเงินฝากของเราไปเลย ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาของการสมัครบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน

ตัวอย่าง บัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน

บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย

สมัครบัตรเครดิตแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน โดยเงินฝากขั้นต่ำอยู่ที่ 15,000 บาท และวงเงินบัตรเครดิตจะเป็นไปตามเงินฝากที่นำมาค้ำประกัน นอกจากนั้นประเภทบัตรจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของธนาคาร โดยมีเงื่อนไขอื่น ๆ ดังนี้

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 – 80 ปี
 • บัญชีเงินฝากที่ใช้ค้ำประกันจะต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประเภท 3, 6, 12, 24 หรือ 36 เดือน
 • ต้องเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่ติดภาระค้ำประกันใด ๆ
 • ไม่สามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากได้จนกว่าจะยกเลิกบัตร
 • เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยที่นำมาเป็นหลักประกัน, สัญญาจำนำสิทธิที่จะถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก

บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี

สมัครบัตรเครดิตแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน โดยเงินฝากขั้นต่ำอยู่ที่ 40,000 บาท จะได้รับวงเงินอยู่ที่ 90% ของเงินฝากที่เรานำมาค้ำประกันไว้ มีเงื่อนไขอื่น ๆ ดังนี้

 • ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามปกติ
 • บัตรเครดิตจะไม่สามารถเบิกถอนเงินสด หรือขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวได้
 • จะไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ออกมาใช้งานได้ทุกกรณี จนกว่าจะมีการชำระยอดบัตรทั้งหมดและยกเลิกปลดอายัดบัญชี
 • เอกสารประกอบการสมัครดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรี และใบสมัคร (ติดต่อรับได้ที่ธนาคารสาขา)

บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

สมัครบัตรเครดิตแบบใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน จะอนุมัติวงเงินในบัตรเครดิตเท่ากับวงเงินฝากที่ใช้ค้ำประกัน สามารถใช้บัญชีออมทรัพย์ หรือฝากประจำ 3, 6 หรือ 12 เดือนก็ได้ โดยมีรายละเอียดยอดเงินฝากขั้นต่ำดังต่อไปนี้

 • บัตร Beyond ยอดเงินฝากค้ำประกันขั้นต่ำ 70,000 บาท
 • บัตร SCB My Travel ยอดเงินฝากค้ำประกันขั้นต่ำ 35,000 บาท
 • บัตร Sansiri Platinum/ บัตร Ultra Platinum ยอดเงินฝากค้ำประกันขั้นต่ำ 15,000 บาท
 • บัตร Family Plus, บัตร UP2ME, บัตร Toyota Platinum, บัตร King Power Platinum ยอดเงินฝากค้ำประกันขั้นต่ำ 15,000 บาท
 • บัตร SCB M LIVE ยอดเงินฝากค้ำ ประกันขั้นต่ำ 15,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัครดังนี้ บัตรประชาชนตัวจริง, สมุดบัญชีเงินฝาก (เล่มที่ใช้ค้ำประกัน) และสำเนาทะเบียนบ้าน

เงื่อนไขของแต่ละธนาคารผู้ให้บริการมีความแตกต่างกันไป อ่านรายละเอียดให้ดีก่อนสมัครนะครับ นอกจากนั้นควรวางแผนการเงิน การใช้จ่ายบัตรเครดิตให้ดีด้วยนะครับ

Jirapa Sawatanan

Creative & Content creator ประสบการณ์เขียนบทความเกี่ยวกับการเงินและหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง 2 ปี Linkedin
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments