You are currently viewing สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ สินเชื่อ ออมสินล่าสุด กู้ได้ 300,000

สินเชื่อออมสินล่าสุด สร้างงาน สร้างอาชีพ นับเป็นอีกสินเชื่อเงินกู้ออนไลน์ที่ดอกเบี้ยต่ำมาก ๆ ใครเข้าเกณฑ์และมีความจำเป็นต้องใช้เงินในช่วงปีนี้ แนะนำให้สมัครเอาไว้ก่อนเลย เพราะดอกเบี้ยเงินกู้ 3.99% ต่อปี นาน ๆ จะมาที และสินเชื่อออมสิน ส่วนใหญ่จะปิดรับสมัครก่อนเวลา เนื่องจากมีคนสมัครเยอะจนเต็มวงเงินก่อนตลอด

[snippet]

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นสินเชื่อเงินกู้ยืมที่สามารถสมัครออนไลน์ได้จาก ธนาคารออมสิน มีจุดประสงค์ให้กู้กับกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพช่าง, ผู้ประกอบการอิสระรายย่อย, ผู้ขับขี่รถสาธารณะรับจ้าง, ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ให้วงเงินสูงสุดรายละ 300,000 บาท และใช้เวลาพิจารณาอนุมัติ 7 วัน ก็จะได้เงินด่วนออนไลน์เข้าบัญชีแล้ว

[/snippet]

สินเชื่อออมสินสร้างงานสร้างอาชีพ

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

วงเงินสูงสุด 300,000 บาท
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2566
วงเงินอนุมัติสูงสุด 300,000 บาท
ดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี Effective Rate
ผ่อนนานสุด 60 งวด (5 ปี)
พิจารณาอนุมัติใน 7 วัน

ใครสมัครสินเชื่อออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพได้บ้าง

เป็นสินเชื่อที่ออกมาเพื่อกลุ่มอาชีพที่ไม่ได้มีรายได้ประจำมั่นคงแน่นอนเหมือนกับมนุษย์เงินเดือน อาชีพอิสระก็กู้ได้ แค่ต้องเตรียมเอกสารให้ได้ตามที่ระบุสำหรับกลุ่มสายอาชีพต่าง ๆ โดยเอกสารที่ต้องเตรียมในเบื้องต้นคือ บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้านของผู้กู้, ใบประกาศนียบัตร certification หรือเอกสารรับรองอาชีพ เช่นใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ, ใบแสดงหลักฐานการเป็นผู้ประกอบการแฟรนไชส์ และภาพถ่ายสถานที่ทำงาน ในการสมัคร ก็จะสามารถสมัครสินเชื่อออมสินสร้างงาน สร้างอาชีพได้แล้ว

วงเงินกู้
เอกสารที่ต้องเตรียม
ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง
ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง
ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม เป็นต้น
สมัคร
วงเงินกู้
วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
3. ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)
4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง
จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น
สมัคร
วงเงินกู้
วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
3. ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)
4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
ผู้ขับขี่รถสาธารณะ
ผู้ขับขี่รถสาธารณะ
ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ/รถรับจ้างขนส่งสินค้า
สมัคร
วงเงินกู้
วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
3. ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ (ฉบับจริง)
4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์
สมัคร
วงเงินกู้
วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
3. สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับจริง)
4. เอกสารประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ของธุรกิจแฟรนไชส์ (ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารตาม Link นี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารในการยื่นขอกู้)
5. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน
ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน
ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น
สมัคร
วงเงินกู้
วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท
เอกสารที่ต้องเตรียม
1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้
2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
3. ทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ ของสถานประกอบการ
4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ข้อดีอีกข้อที่เรายังไม่ได้พูดถึง ก็คือสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนี้ ถ้ากู้ไม่เกิน 100,000 บาทไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันอีกด้วย ดังนั้นกู้ง่าย สบายมาก มาดูขั้นตอนในการสมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพกันครับ

ขั้นตอนในการสมัคร สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ
ลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน คลิกที่สมัคร หรือดูรายละเอียดได้เลย หรือคลิกที่นี่
เข้าสู่หน้าลงทะเบียนผ่านลิงค์ กดตกลงยินยอมให้ธนาคารใช้ข้อมูล และกดลงทะเบียน
เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดของหน้าจอจะมีให้ลงทะเบียนสินเชื่อ
กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน บัตรประชาชน ที่อยู่ ประเภทกิจการ วงเงิน
ข้อมูลที่ต้องกรอกจะเยอะหน่อย แต่ใช้เวลาไม่นาน เพราะเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
อัพโหลดเอกสารหลักฐานการประกอบอาชีพ
ใช้เป็นไฟล์ที่รองรับ เช่น JPEG, PNG, PDF เอกสารอาชีพไหนใช้อะไร ดูข้อมูลได้จากด้านบนครับ
เลือกสาขาที่ใกล้เคียงที่อยู่ หรือสถานประกอบการ
เพื่อใช้ทำสัญญาในขั้นตอนถัดไป และเวลามีปัญหาอะไรจะได้ติดต่อได้สะดวกครับ
เลือกวันนัดหมาย เพื่อที่จะเข้าไปทำสัญญา หรือประเมินอนุมัติ
เลือกวันที่สะดวกแล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อถัดไป
กด ยอมรับข้อตกลง และกดลงทะเบียน เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
เท่านี้ก็สมัครเสร็จ และรอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ได้เลย

ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้เงิน แนะนำให้รีบเตรียมเอกสารและสมัครไว้แต่เนิ่น ๆ เพราะนาน ๆ ทีเลยถึงจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยถูกแบบนี้โผล่มา เพราะกลุ่มสินเชื่อที่สมัครง่ายอย่าง สินเชื่อบุคคลนั้น ดอกเบี้ยส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ 12 – 25% ต่อปี หรือเงินด่วนออนไลน์อย่างแอปยืมเงินต่าง ๆ นั้นอัตราดอกเบี้ยก็อยู่ที่ 25 – 33% ต่อปี สำหรับสินเชื่อนี้ อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปีเท่านั้น และยังเป็นแบบลดต้นลดดอกอีกด้วย

ผ่อนสบายกว่ากันเยอะมาก หรือหากสนใจสินเชื่ออื่น ๆ ดอกเบี้ยถูกจากธนาคารออมสิน ลองดูข้อมูลสินเชื่อ อื่น ๆ ได้ดังต่อไปนี้ ครับ

ลงทะเบียน ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000
1
MyMo จาก ธนาคารออมสิน

มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินอนุมัติสูงสุด 10,000 บาท
ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน 4.2% ต่อปี
ผ่อนนานสุด 24 งวด
เป็นลูกค้า MyMo ที่มีแอปก่อน 1 มิถุนายน 2564
พิจารณาอนุมัติใน 7 วัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
2
ธนาคารออมสิน

สินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิด

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000 บาท
ดอกเบี้ย MRR 5.995% – 6.245% ต่อปี
ผ่อนนานสุด 10 ปี
สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน ราชการ รัฐวิหาสหกิจ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน
พิจารณาอนุมัติใน 7 วัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
3
ธนาคารออมสิน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินอนุมัติสูงสุด 50,000 บาท
ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน 12% ต่อปี
ผ่อนนานสุด 5 ปี
เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร
พิจารณาอนุมัติใน 7 วัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
4
ธนาคารออมสิน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินอนุมัติสูงสุด 200,000 บาท
ดอกเบี้ยเป็นไปตามธนาคารประกาศ
ผ่อนนานสุด 8 ปี
ใช้บุคคลหรือสินทรัพย์ในการค้ำประกัน
พิจารณาอนุมัติใน 7 วัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
5
ธนาคารออมสิน

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินอนุมัติสูงสุด 200,000 บาท
ดอกเบี้ยเป็นไปตามธนาคารประกาศ
ผ่อนนานสุด 8 ปี
ใช้บุคคลหรือสินทรัพย์ในการค้ำประกัน
พิจารณาอนุมัติใน 7 วัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
6
ธนาคารออมสิน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินอนุมัติสูงสุด 50,000 บาท
ดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน 9% ต่อปี
ผ่อนนาน 3 – 5 ปี
เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
พิจารณาอนุมัติใน 7 วัน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
7
ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์และรับรีไฟแนนซ์

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.49% ต่อเดือน
ผ่อนนาน 1 – 5 ปี
สมัครได้ทั้งที่ธนาคารออมสิน และศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ
พิจารณาอนุมัติใน 15 นาที
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +

การเงินแบบชาวบ้าน

FinanceChaoBan.com เคล็ดลับการเงินสำหรับชาวบ้าน บุคคลทั่วไป ทุกเพศทุกวัย ครบทั้งการ ฝากเงิน ยืมเงิน ออมเงิน กู้เงินด่วน เงินด่วน 30 นาที สมัครบัตรเครดิต และอื่น ๆ อีกมากมาย พวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำเสนอข้อมูลการเงินต่าง ๆ ให้เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับชาวบ้าน เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลทางการเงินได้ง่าย นำเสนอข้อมูลมากที่สุด เพื่อให้ไม่โดนเอาเปรียบ หรือถูกหลอก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา คลิก ติดตามเราได้ที่ Facebook หรือ Blockdit
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments