You are currently viewing อยากเรียนต่อในไทย/ต่างประเทศ ขอสินเชื่อช่วยค่าใช้จ่ายได้แค่ไหน

มีแพลนอยากเรียนต่อในไทย/ต่างประเทศ ทุกวันนี้หากไม่มีทุนทรัพย์ ก็สามารถขอสินเชื่อเพื่อการศึกษาได้ ซึ่งมีให้เลือกจากหลายธนาคาร แต่สินเชื่อเหล่านี้จะสามารถเข้ามาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนไหนได้บ้าง บทความนี้มีคำตอบให้ครับ

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในไทยและต่างประเทศ มีให้เลือกหลายเจ้าโดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาให้วงเงินที่ต่างกันไป บางที่ให้ครอบคลุมตามค่าใช้จ่ายจริงทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนหรือค่าหนังสือ ส่วนบางเจ้าให้ตามเกณฑ์สถาบันการศึกษาที่เราต้องการเข้าศึกษา ไปจนถึงให้ตามวงเงินที่สินเชื่อนั้นระบุไว้ตามเงื่อนไข

สินเชื่อเพื่อการศึกษาธนาคารกรุงไทย เป็นหนึ่งในสินเชื่อเพื่อการศึกษาในไทยและต่างประเทศที่อยากแนะนำเลยครับ เพราะให้วงเงินครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รายละเอียดของสินเชื่อนี้จะเป็นอย่างไรติดตามอ่านต่อได้เลยครับ

ขอสินเชื่อเพื่อศึกษาต่อ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้แค่ไหน?

สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อที่สนับสนุนเงินทุนด้านการศึกษาให้กับผู้ยื่นกู้ เพื่อเป็นค่าเทอม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา รวมไปจนถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีวิตระหว่างศึกษา ซึ่งสินเชื่อเพื่อการศึกษานั้นแต่ละธนาคารก็จะอนุมัติค่าใช้จ่ายให้แตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไข โดยหลัก ๆ แล้วจะมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

 • พิจารณาให้ตามเกณฑ์ของสถาบันการศึกษาที่ผู้กู้กำลังเตรียมเข้าศึกษา
 • พิจารณาให้วงเงินสินเชื่อตามค่าใช้จ่ายจริง หรือให้วงเงินโดยการประมาณค่าใช้จ่าย
 • พิจารณาให้วงเงินตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข เช่น สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท เป็นต้น

ตัวอย่างสินเชื่อการศึกษาที่แนะนำ นั่นคือสินเชื่อการศึกษาของธนาคารกรุงไทย เพราะครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาแบบรอบด้าน แถมยังรองรับทั้งการศึกษาในประเทศและต่างประเทศด้วย

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ ธนาคารกรุงไทย

ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาในหลักสูตรระดับต่าง ๆ ในสถาบันการศึกษาที่ทางราชการรับรอง โดยจะแบ่งจ่ายเงินกู้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงภายการศึกษานั้น ๆ

 • ให้สินเชื่อเพื่อการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้นไป ให้วงเงินตามค่าใช้จ่ายจริง
 • หลักสูตร Inter หรือ English Program ระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
 • ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 10 ปี โดยอายุของผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาในการให้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง หรือญาติของนักเรียน นักศึกษา สามารถเป็นผู้กู้ได้ หรือผู้ที่ทำงานแล้วที่ต้องการศึกษาต่อก็สามารถยื่นกู้ได้เช่นกัน
 • สามารถเลือกใช้หลักประกันได้ดังนี้ เงินฝากเป็นประกัน, หลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน หรือบุคคลค้ำประกัน

สินเชื่อการศึกษาต่างประเทศ ธนาคารกรุงไทย

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อของบุคคลในสถาบันต่างประเทศ เช่น ค่าเล่าเรียน, ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้

 • สำหรับการศึกษาต่อในสถาบันต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
 • สำหรับการศึกษาทางด้านภาษา หรือ Intensive Course ก่อนเข้าเรียน
 • สำหรับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติม หรือ Intensive Course ในสายวิชาชีพที่ตรงกับสายงานเพิ่มเติม
 • สำหรับค่าใช้จ่ายของนักเรียนตามโครงการ A.F.S.
 • สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามโครงการของสถาบันแนะแนวการศึกษาที่เป็นสมาชิกของสถาบันไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA)
 • ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 10 ปี โดยอายุของผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาในการให้กู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง หรือญาติของนักเรียน นักศึกษา สามารถเป็นผู้กู้ได้ หรืออยู่ในระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศสามารถขอสินเชื่อได้
 • สามารถเลือกใช้หลักประกันได้ดังนี้ เงินฝากเป็นประกัน, หลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน หรือบุคคลค้ำประกัน

สินเชื่อแต่ละตัวมีเงื่อนไขรายละเอียดที่แตกต่างกัน แนะนำให้อ่าน Sales Sheet ของสินเชื่อนั้น ๆ ให้ดีก่อนยื่นกู้นะครับ

Jirapa Sawatanan

Creative & Content creator ประสบการณ์เขียนบทความเกี่ยวกับการเงินและหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง 2 ปี Linkedin
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments