FinanceChaoBan.com เคล็ดลับการเงินสำหรับชาวบ้าน บุคคลทั่วไป ทุกเพศทุกวัย ครบทั้งการ ฝากเงิน ยืมเงิน ออมเงิน กู้เงินด่วน เงินด่วน 30 นาที สมัครบัตรเครดิต และอื่น ๆ อีกมากมาย

ทางเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำเสนอข้อมูลการเงินต่าง ๆ ให้เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับชาวบ้าน เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลทางการเงินได้ง่าย เข้าใจวิธ๊แก้ไขปัญหาทางการเงิน การรับมือกับสภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนในการตีพิมพ์บทความ

บทความที่เขียนลงในเว็บไซต์ FinanceChaoban หรือลงใน Fanpage Facebook, สื่อต่าง ๆ มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้อ่านที่ประสบปัญหาทางการเงิน สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินด้วยตัวเองได้ ไม่ได้มีการชี้นำหรือมุ่งเน้นให้ใช้ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง มีการเขียนอธิบายทั้งข้อดีและข้อเสียของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เอาไว้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบ และใช้งานตามวิจารณญาณของตัวเอง

โดยแบรนด์ต่าง ๆ ที่เราได้พูดถึงในบทความนั้นจะเป็นแบรนด์ที่ถูกกฏหมาย ไม่มีการพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่หลอกลวงผู้บริโภคในบทความเด็ดขาด

ค้นคว้าข้อมูล

ทางทีมงานได้ทำการค้นคว้าข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข้อมูล เว็บไซต์ทางการ หนังสือ บทความวิชาการ เพื่อเตรียมก่อนนำมาเรียบเรียงข้อมูลเพื่อเขียน เพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุด

เขียน

เมื่อเรียบเรียงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยจะลงมือเขียนบทความ โดยมีการจัดลำดับข้อมูลเนื้อหา เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย โดยมีการสรุปใจความสำคัญของเรื่องไว้ในย่อหน้าแรกของบทความ และกล่าวถึงแต่ละประเด็นของเรื่องโดยละเอียดในภายหลัง

ตรวจสอบความถูกต้องของบทความ

ทางทีมงานจะมีการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ก่อนเผยแพร่บทความ โดยเช็คว่าเมื่อผู้อ่านได้ทำการอ่านบทความแล้ว เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านหรือไม่

หมายเหตุ

เนื้อหาของบทความอ้างอิงจากวันและเวลาที่ระบุตามวันที่เขียน หรือวันที่อัพเดทบทความ อาจมีบางข้อมูลที่เก่าและยังไม่ได้อัพเดทโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้อ่านควรเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ จากหลากหลายเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ หรือสอบถามโดยตรงกับทางผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลอัพเดทล่าสุดจากทางแบรนด์

ทีมงาน

Bill Kalkumnerd นักเขียน
Jirapa Sawatanan – นักเขียน
ธัญญา รัตนเดชากร นักเขียน
จีรยุทธ สมุทรเทวา – ออกแบบกราฟิค

ติดตามข่าวสาร การเงินแบบชาวบ้านได้ที่

ติดต่อเราได้ที่ email : financechaoban@gmail.com

ภายใต้การดูแลของ บริษัท อะเวลเลเบิล จำกัด

FinanceChaoBan ในสื่อต่าง ๆ

  • Blockdit : เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในภาวะเงินเฟ้อ เราจะต้องเผชิญกับสินค้าและบริการที่มีราคาแพงขึ้น การรับมือกับเงินเฟ้อ ฉบับชาวบ้านแบบเราๆ ทำอะไรได้บ้าง?

ข้อความปฏิเสธการรับผิด

FinanceChaoBan.com เป็นเว็บไซต์ที่เขียนบทความแนะนำ รีวิว และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ นอกเหนือจากการรับผลตอบแทนจาก Google Adsense, AMOT และ Accesstrade ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ ประกอบด้วย เนื้อหา รูปภาพ บทความ ตลอดจนโฆษณาที่ปรากฎอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเงื่อนไข โปรโมชั่น ราคา และสิทธิพิเศษของสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งแม้ว่าเราจะพยายามอัพเดตและตรวจสอบข้อมูลอย่างดีที่สุดแล้ว ก็อาจมีบางส่วนที่ผิดพลาดไปบ้าง

เว็บไซต์ FinanceChaoBan.com จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า FinanceChaoBan.com จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น

ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่ขอรับรองความถูกต้องของเนื้อหาที่ปรากฎภายในเว็บไซต์ เนื่องจากท่านผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองว่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เราได้เขียนบทความแนะนำหรือรีวิวมีความน่าเชื่อถือ และเหมาะสมกับท่านเพียงใด แต่ทางเราจะรวบรวมข้อมูลที่ดีที่สุด ละเอียดและถูกต้องที่สุดอย่างเหมาะสมให้คุณในช่วงเวลานั้น ๆ