You are currently viewing กู้เงินเรียนต่อต่างประเทศ เปรียบเทียบสินเชื่อเรียนต่อ

ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ แต่ไม่มีเงินทุนเพียงพอสำหรับใช้จ่ายค่าเรียน การกู้เงินเพื่อเรียนต่อต่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งทางออกที่สามารถทำได้นอกเหนือจากการหาทุน การกู้เงินเรียนต่อต่างประเทศนั้นจะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง และมีสินเชื่อเรียนต่อที่ไหนบ้างที่คุณสามารถกู้ได้ มาดูข้อมูลกันครับ

[snippet]

กู้เงินเรียนต่อต่างประเทศ มี 2 ธนาคารที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำและผ่อนได้นานถึง 10 ปี คือธนาคารกรุงไทย สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ กับ ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงพูนผล แจ้งวัตถุประสงค์ในการศึกษาต่อต่างประเทศ ในอัตราดอกเบี้ย MRR+0.75 – 1% ต่อปี นอกเหนือจากนี้ยังสามารถใช้สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารอื่น ๆ ในการกู้เงินเรียนต่อต่างประเทศได้ แต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า และไม่แตกต่างกันในกรณีกับที่กู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นเช่น รีไฟแนนซ์หนี้ ซ่อมแซมบ้าน ฯลฯ

[/snippet]

ฉะนั้นหากคุณกำลังมองหาสินเชื่อเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ ไม่ว่าจะเพื่อบุตรหลาน หรือเพื่อตัวเองก็ตาม สามารถเปรียบเทียบสินเชื่อต่าง ๆ ได้จากสินเชื่อต่อไปนี้ และมาดูข้อดีข้อเสียของการกู้เงินเรียนต่อต่างประเทศกัน

6 สินเชื่อ สำหรับกู้เงินเรียนต่อต่างประเทศ

1
กรุงไทย

สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ ธนาคารกรุงไทย

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินตามค่าใช้จ่ายจริง
ดอกเบี้ย เงินฝากเป็นประกัน: ดอกเบี้ยเงินฝาก+2%
ดอกเบี้ย หลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน: MRR-0.75%
ดอกเบี้ย บุคคลค้ำประกัน: MRR+3%
ผ่อนนาน 10 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
2
ธนาคารกรุงเทพ

บริการทางการเงินเพื่อการศึกษาต่างประเทศ จากธนาคารกรุงเทพ

*แจ้งวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
มีอะไรน่าสนใจ:
หลากหลายบริการ บัตรเครดิต บริการรับโอนเงิน สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อ
ออกหนังสือรับรองทางการเงิน
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบี้ย MRR+1%
ผ่อนนาน 10 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
3
ธนาคารออมสิน

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ธนาคารออมสิน

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงิน บุคคลค้ำประกัน ให้กู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท
วงเงิน หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยอัตราให้กู้แบ่งเป็น หลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน ห้องชุด ให้กู้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน ที่ดิน ให้กู้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน
ผ่อนชำระสูงสุด 25 ปี กู้ต่ำกว่า 300,000 บาท ไม่เกิน 7 ปี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
4
สินเชื่อบุคคล UOB i Cash

สินเชื่อส่วนบุคคล UOB i-Cash

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ 2 ล้านบาท
ผ่อนนานสุด 60 เดือน
ดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปี 2 รอบบัญชีแรก
อัตราดอกเบี้ย รวมค่าธรรมเนียมไม่เกิน 16.99% – 25% ต่อปี
รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
5
ทีทีบี

สินเชื่อบุคคล แคชทูแคร์ / แคชทูโก

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ 1.5 ล้านบาท
ผ่อนนานสุด 60 เดือน
โปรโมชั่นดอกเบี้ย 12% 12 เดือนแรก
อัตราดอกเบี้ย รวมค่าธรรมเนียมไม่เกิน 25% ต่อปี
พนักงานเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +
6
สินเชื่อบุคคลซิตี้

สินเชื่อบุคคลซิตี้

มีอะไรน่าสนใจ:
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ 2 ล้านบาท
ผ่อนนานสุด 60 เดือน
โปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99%* ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย รวมค่าธรรมเนียมไม่เกิน 25% ต่อปี
พนักงานเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม +

ข้อดีของการกู้เงินเรียนต่อต่างประเทศ

ได้เรียนต่อในคณะที่ต้องการ มหาวิทยาลัยที่เลือกไว้

การกู้เงินเพื่อเรียนต่อจะแตกต่างจากการขอทุน ตรงที่คุณสามารถเลือกคณะที่ต้องการ มหาวิทยาลัยที่เลือก ประเทศที่เลือกได้เลย ไม่มีข้อกำหนด เพราะเงินก้อนนี้เป็นเงินกู้ ไม่ใช่เงินทุน ฉะนั้นคุณจะเรียนอะไรก็ได้ตามใจคุณเลย แต่อย่าลืมว่าเงินกู้ก็ต้องหาเงินมาใช้คืนในอนาคต

อนุมัติเร็ว ทำเรื่องสะดวก

การขอเงินทุนจะมีข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ต้องทำตามทุนนั้น ๆ อาจจะมากหรือน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะได้ทุนของอะไร แต่การกู้เงินเรียนนั้นไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องทางการศึกษา หากคุณมีรายได้หรือมีหลักทรัพย์ที่ตรงตามเกณฑ์ประเมินของธนาคารก็สามารถทำเรื่องกู้ได้ อนุมัติเร็วกว่า

เลือกแบ่งชำระได้ มีทางเลือกในการกู้เงิน

กู้เงินเรียนต่อต่างประเทศนั้น ไม่ได้มีแหล่งเงินทุนจำกัด ผู้กู้สามารถเลือกใช้สินเชื่อได้ตามใจ สามารถแบ่งระยะเวลาชำระได้ โดยดอกเบี้ยถูกที่สุดอย่าง ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารกรุงเทพนั้น ผ่อนชำระได้นานถึง 10 ปี ส่วนถ้าใช้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ส่วนใหญ่ก็กู้ได้นานถึง 5 ปี ผ่อนได้นาน 60 งวด และผู้กู้สามารถขอข้อมูลยอดผ่อนชำระเพื่อเปรียบเทียบก่อนได้ โดยไม่ต้องเซ็นสัญญา เพื่อประเมินแผนการเงินในอนาคต

การจ่ายเงินคืนข้ามประเทศไม่ใช่ปัญหา

ไม่ต้องกลัวว่าจะจ่ายเงินคืนลำบาก ในยุคนี้สามารถใช้ internet banking ข้ามประเทศแล้ว มีวิธีโอนเงินจากต่างประเทศมาในไทยมากมาย ฉะนั้นคุณสามารถชำระหนี้ เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยที่ต่างประเทศได้แน่นอน ทางธนาคารต่าง ๆ พร้อมให้ข้อมูลและยินดีช่วยเหลือครับ

ข้อเสียของการกู้เงินเรียนต่อต่างประเทศ

ต้องจ่ายเงินคืน และมีดอกเบี้ย

การกู้เงินเรียนไม่เหมือนการขอทุน เพราะทุนการศึกษาไม่ต้องคืนเงิน แต่กู้คือการก่อหนี้ เพื่อให้มีเงินใช้จ่ายก่อนตามจุดประสงค์ที่ต้องการ ฉะนั้นแล้วคุณต้องจ่ายเงินคืน และมีดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายโดยคิดแล้วจะเป็นได้ตั้งแต่ 7% – 25% ของเงินต้นต่อปีเลย เท่ากับค่าเล่าเรียนของคุณแพงขึ้นกว่าการทยอยเก็บเงิน แต่คุณได้เรียนต่อเลย ก็ต้องช่างน้ำหนักเอาว่าทางเลือกไหนที่เหมาะกับคุณ

อาจไม่มีระยะเวลาปลอดหนี้

หากไม่ได้ตกลงกันก่อน หรือเงื่อนไขของสินเชื่อนั้น ๆ ไม่มีระยะเวลาปลอดหนี้เหมือนกับ กยศ. ก็ต้องเริ่มจ่ายเงินคืนเลยตั้งแต่เดือนถัดไปหลังเซ็นสัญญา ไม่ได้เริ่มต้นเมื่อคุณเริ่มเรียน ฉะนั้นคุณจึงต้องเรียนไป ทำงานไปด้วย

ต้องเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย

หากคุณมีเงินทุน เงินเก็บส่วนตัว เวลาที่เหลือจากการเรียนอาจนำไปใช้ผ่อนคลาย ใช้ท่องเที่ยวต่างประเทศได้อย่างสบายใจ แต่กรณีที่กู้เงินเรียน สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือต้องเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย เพราะจะได้มีเงินมาคืนเงินที่กู้ไป เนื่องจากว่าสินเชื่อส่วนใหญ่ไม่มีระยะเวลาปลอดหนี้ให้

ข้อดีของการเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วยคือ การทำงานที่ต่างประเทศนั้นค่าจ้างสูงกว่าในไทยมาก ฉะนั้นคุณจึงมีโอกาสหาเงินมาคืนได้เร็วกว่า และอาจมีเงินเหลือมากพอที่จะใช้ในการดำรงชีพ หรือใช้ท่องเที่ยวได้อีกด้วย จึงแนะนำให้ทำงานไปด้วย หากเป็นไปได้

คำแนะนำสำหรับกู้เรียนต่างประเทศ

เนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายในการกู้เรียนต่างประเทศนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ผู้ที่จะศึกษาต่อควรวางแผนการเงินให้ดี หรือให้ลองไปหาทุนการศึกษาก่อน เพื่อที่จะช่วยประหยัดเงินของคุณได้ การเป็นหนี้ควรเป็นทางเลือกท้าย ๆ สำหรับแก้ปัญหาทางการเงิน

แต่ถ้ามั่นใจในแผนการที่วางไว้ และการเรียนนั้นจะช่วยต่อยอดโอกาสในชีวิตของคุณได้ ก็กู้เงินเรียนได้เลย เป็นกำลังใจให้ทุกทางเลือกครับ

การเงินแบบชาวบ้าน

FinanceChaoBan.com เคล็ดลับการเงินสำหรับชาวบ้าน บุคคลทั่วไป ทุกเพศทุกวัย ครบทั้งการ ฝากเงิน ยืมเงิน ออมเงิน กู้เงินด่วน เงินด่วน 30 นาที สมัครบัตรเครดิต และอื่น ๆ อีกมากมาย พวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำเสนอข้อมูลการเงินต่าง ๆ ให้เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับชาวบ้าน เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลทางการเงินได้ง่าย นำเสนอข้อมูลมากที่สุด เพื่อให้ไม่โดนเอาเปรียบ หรือถูกหลอก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา คลิก ติดตามเราได้ที่ Facebook หรือ Blockdit
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments